Thesis / kazuistiky

Individuální terapie slečny Nicol / Vobořilová, Lucie

2009. 19 s.

Pak jsem shrnovala toto sezení a vyvstaly dvě věci : zda se věnovat tomu, co bude venku a jak to chce zvládat. Slyšela jsem od Nicol různé obavy a pak ještě pocit ,,nepřipravenosti“ , tak jestli se máme věnovat tomu. Toto jsem vzala takzvaně do svých rukou, protože jsem měla pocit, že si to musím já ujasnit, zda jdeme správnou cestou a jak pokračovat dál. Také jsem měla pocit, že to spolu souvisí. Nicol se ujala pocitu ,,nepřipravenosti“. V tu chvíli jsem si myslela, že bych mohla zkusit naraci, ale nakonec jsem toho nevyužila a použila tzv. škálování.

Hesla: drogy ; kazuistika ; krizové centrum ; přepis rozhovoru ; závislost ; škálování

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)