Studijní materiály/autorské práce / překlady

Kdo je zákazníkem sociálních služeb? / Salamon, Ernst -- Úlehla, Ivan (překlad)

In: Human Systems: The Journal of systemic Consultation & Management. - Roč. 5, s. 305-318. - 1994

Ukazuje důležitost rozlišování pojmů ‘zákazník‘ a ‘klient/pacient‘. Je typické, že v oblastech služeb ‘social welfare‘ a ‘mental health care‘, jsou problémy vymezovány a kladeny do souvislostí, aniž by bylo jasné, kdo definuje situaci jako problém a určité jednání jako pomoc. Pokud jsou řešení problémů a pomoc cosi nevyhnutelného a nesporného, může to zakrývat mocenský nátlak, ospravedlňovat kontroverzní zásahy či podporovat násilí vůči jedincům a skupinám. To platí jak ve vztahu sociálních institucí a občanů, tak ve vztahu sociálního pracovníka/terapeuta a jeho klienta.

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Studijní materiály/autorské práce


Text dokumentu:
Uložit plný textPDF Uložit plný textPDF (PDFA)
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Zatím žádné hodnocení)