Reports / překlady

Poetika a mikropolitika přístupu „otevřeného dialogu“ při léčbě lidí s akutní psychózou / Seikkula, Jaakko -- Olson, Mary E.

Originální název: The open dialogue approach to acute psychosis: its poetics and micropolitics

In: Fam. Proc.. - Roč. 42, č. Fall, s. 403-418. - 2003

Ve Finsku v psychiatrické léčbě vznikla metoda Otevřeného dialogu jako systémový a na jazyku založený přístup. Vychází z Bachtinova dialogického principu (Bakhtin, 1984) a z Batesona. V tomto článku jsou představeny dvě úrovně analýzy, úroveň poetiky a úroveň mikropolitiky. Poetika zahrnuje tři principy: snášení nejistoty, dialogizaci a polyfonii v sociálních sítích. Jak tyto tři principy spoluvytvářejí terapeutický dialog, ukážeme na příkladu terapeutického setkání. Mikropolitika zahrnuje širší institucionální praxi, která tento styl práce podporuje a je součástí finského systému léčby odpovídající potřebám (Finnish Need-Adapted Treatment). Výzkum z poslední doby svědčí o tom, že využití metody Otevřeného dialogu u mladých lidí v léčbě různých akutních psychotických krizí vedlo ve srovnání se zavedenými způsoby léčby k lepším výsledkům. V nerandomizované dvouleté následné studii osob původně léčených s první epizodou schizofrenie se celková délka hospitalizace snížila přibližně na 19 dní, neuroleptická medikace byla nutná jen v 35% případů a u 82% těchto osob nepřetrvávaly žádné nebo jen mírné psychotické symptomy a pouze 23% jich bylo v pracovní neschopnosti.

Viz též: The open dialogue approach to acute psychosis: its poetics and micropolitics

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltext
DOC

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)