Reports / kazuistiky

Kazuistika č. 1 / Tůma, Daniel

15 s.

Objednávka byla slovy klienta stanovena jako nalezení řešení z tíživé situace, která však nebyla zatím přesně popsána. Klientova žádost, aby se mohl ,,vypovídat” byla terapeutem přijata jako právoplatná potřeba, v níž terapeut věří, že bude-li postupně naplňována, bude i krystalizovat preciznější zakázka v systemickém slova smyslu.

Hesla: kazuistika ; lépe formulované cíle ; oceňování ; pátrání po zdrojích

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)