Reports

Systemické pojmosloví / Úlehla, Ivan

- 2015

Konstrukce a předpoklad jsou synonyma sloveso konstruovat zdůrazňuje aktivní roli organismu, který si buduje síť předpokla­dů. Smysluplný výklad = zdůrazňuje jak konstruování děláme – tím, že své zkušenosti při­kládáme významy, které spojujeme do smysluplných celků a tím vytvoříme výklad této zkušenosti. Pleonasmus (nesmyslný výklad je také smysluplný) je zde záměrný pro zdů­raznění obou významů. Konstruktivistický odkazuje k obecnému rámci konstruktivistické filosofie

Hesla: klasika ; návody ; slovníček ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)