Person: Watzlawick, Paul

*25.7.1921 31.3.2007

Víra, že něčí pohled na realitu je jedinou realitou, je nejnebezpečnější iluze“

Radikální konstruktivismus je tak radikální, protože rozbíjí konvence a rozvíjí teorii poznání, v níž poznání neodráží objektivní ontologickou realitu.“

Paul Watzlawick

Paul byl průkopníkem ve využívání konstruktivismu a komunikační teorie a dělal vše pro to, aby pomohl revoluci toho, jak je léčba po celém světě vedena.“

Wendel Ray

Paul Watzlawick byl psycholog, rodinný terapeut, filozof. Pionýr konstruktivistického pohledu a komunikační teorie. Velmi blízký mi je právě svým pohledem na problémy a jejich řešení a zaměřením pohledu spíše na mezilidskou komunikaci než na „problémového jedince“.

ŽIVOT

Narodil se 25. Července 1921 v rakouském Villachu jako syn bankovního ředitele. Studoval filozofii a filologii na univerzitě v Benátkách, kde roku 1949 získal doktorát. V institutu Carla Junga v Zurichu získal titul z analytické psychologie. V roce 1959 přichází do Mental Research Instutit v kalifornském Palo Alto. V roce 1967 se stal členem oddělení psychiatrie a behaviorálních věd na Stanford University Medical Center. V době své smrti byl klinický emeritní profesor. Umírá 31. března 2007 ve věku 85 let ve svém domě v Palo Alto na zástavu srdce.

PRÁCE

V MRI spolupracovat s Donem D. Jacksonem, Johnem Weaklandem, Jay Haleym. Mezi nejznámější výstupy této spolupráce paří teorie dvojné vazby (double bind theory).

Watzlawick byl jedním ze tří zakladatelů Brief Therapy Centre na MRI (spolu s Johnem Weaklandem a Dickem Fischem) Zjistil, že 70% klientů, rodin a organizací, které používají tento systém, potřebují ke zlepšení méně než 10 konzultací.

Paul Watzlawick věřil tomu, že přílišné přemýšlení o problému, může přinést více škody než užitku. Řešení nespočívá ve snaze opravit sám sebe, ale spíše v tom, obrátit se ven, harmonizovat vztahy s ostatními a aktivně budovat znalosti a dovednosti. Emocionální zdraví pochází z růstu ne z léčení.

Interakční pohled, který zastával, věří v síť komunikačních pravidel, které tvoří základ rodinné homeostázy a pomáhají zachovat status quo . Pokud je současný stav negativní, mohou tyto pravidla bránit změně systému. Nejznámější z jeho díla jsou Komunikační axiomy - principy, kterými se řídí lidská komunikace:

 1. Není možné nekomunikovat. Každé chování je forma komunikace a nemáme možnost se „nechovat“. Když mlčíme nebo se vyhýbáme kontaktu, pořád tím něco sdělujeme

 2. Komunikace má vztahovou a obsahovou rovinu. Každá komunikace obsahuje kromě slov i další informace. Tyto informace závisejí na vztahu mluvčího a příjemce zprávy a na tom, jak chce být mluvčí pochopen. Obsah je to, co říkáme slovy, vztah vyjadřujeme neverbálně. Schopnost porozumět obou těmto složkám je nezbytné pro porozumění

 3. Druh vztahu je v souladu s fázováním komunikačních sledů mezi komunikujícími. Neshoda v tom, jak fázovat sled událostí je často předmětem nespočetných bojů ve vztahu. Pro pozorovatele zvenčí se série komunikací může jevit jako nepřerušovaný sled výměn. Účastníci interakce však používají fázování sledu událostí. Přitom je možné označit jednu položku jako „podnět“, a jinou jako posílení a to co subjekt dělá s těmito dvěma událostmi jako „odpověď“. Sled výměn však často funguje tak, že každá položka sekvence je současně podnětem, posílením a odpovědí.

 4. Lidské bytosti komunikují jak digitálně, tak analogově. Digitální jazyk je velmi složitý a má výrazně logickou skladbu. Postrádá však přiměřené významy týkající se vztahové stránky, zatímco analogový jazyk obsahuje významosloví, ale nemá odpovídající skladbu, která by jednoznačně definovala povahu vztahů.

 5. Všechny komunikační výměny jsou buďto symetrické, nebo komplementární v závislosti na tom, jsou-li založeny na rovnosti či rozdílnosti. Watzlawick zmiňuje také výměny metakomplementární, kdy jeden vlastně manipuluje druhého k tomu, aby byl v nadřazené pozici, přitom je on ten ovládající.


 6. watzlaclawick
  watzlawick2

  Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)watzlawickpaul


Fulltext:
watzlaclawick - Download fulltextJPEG
watzlawick2 - Download fulltextJPEG
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)