Institution: GI projekt o.p.s.

See also: GI konzultace a vzdělávání

Součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Založeno 2003 (Ivan Úlehla, Markéta Vylítová) pod jménem Komunitní plánování o.p.s. jako občanské sdružení s cílem vyučovat a šířit model komunitního plánování přinesený z Velké Británie v tzv. Česko-Britském projektu na podporu reformy sociálních služeb.Control Number(s):

  • INSTITUTION|(SYS)GIprojektRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)