Articles

Současné trendy v psychoterapii / Balcar, Karel

In: Psych&Som. - č. 3, s. 18-31. - 2005

V tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu i v rámci průběžné diskuse o nich.

Hesla: kritická úvaha ; psychoterapie ; společný základ ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)