Articles

Role sociálního pracovníka: mnohovrstevnatá, dynamická a proměnlivá / Šimková, Lenka

In: Sociální revue. - - 4.7.2014
Hostitelský dokument

Jako by sociální pracovník na sebe oblékal více kusů oděvu, některé z nich jsou právě nahoře, a tudíž jsou i vidět, jiné vrstvy právě “spí” nebo jsou překryty jinými vrstvami, nicméně tvoří podhoubí jeho profesionality, jsou její součástí, a to i když mohou být (v daném okamžiku) potlačeny.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)