Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Křížová, Soňa

2021. 22 s.

Podle matky má chlapec vývojovou dysfázii. Ve škole se to projevovalo zejména neporozuměním pokynům, nemotorností, zvláštním vyjadřováním, nejistotou a „zvláštním chováním“, které vykazovalo dle pedagogů autistické prvky. Pedagogové školy měli pocit, že je chlapec na nesprávném oboru.

Hesla: online

V kolekcích: Theses > Thesis


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)