Subject: reflektující tým

See also: reflektování

Celkem záznamů: 10

Reflektování v týmu je jednou z forem organizace reflektování. Reflektování v týmu velmi dobře učí soustředit se na práci se sebou a disciplinované vyslovení námětů pro další rozvoj rozhovoru. Členové reflektujícího týmu, dokud nejsou vyzváni, mlčí, naslouchají a přemítají, co jim přichází na mysl - nápady, pocity, prožitky, nerozumění, pochybnosti, obdiv atd. Úkolem týmu není pomáhat, úkolem je reflektovat, tedy pracovat se sebou - a to pomáhá.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)reflektujicitym


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)