Translations / studentské překlady

Narativní terapie a interpesonální biologie: zhodnocení klasických postupů, vývoj nových důrazů / Beaudoin, Marie-Nathalie -- Zimmerman, Jeffrey

Originální název: Narrative Therapy and Interpersonal Neurobiology: Revisiting Classic Practices, Developing New Emphases

In: Journal of Systemic Therapies. - Roč. 30, č. 1, s. 1-13.
Hostitelský dokument

Tento článek shrnuje některé současné poznatky ve výzkumu mozku a v rostoucí oblasti interpersonální neurobiologie, které, podle našeho názoru, podporují celou řadu praktik narativní terapie. Výrazná je potencionální užitečnost jedinečných výsledků, jako momentů a vlivů zkušeností. Koncepty a teorie, které navrhujeme, jsou předloženy na popisu tří terapeutických sezení a záměrném přepisu re-authoring rozhovoru s 28 letou ženou, která bojuje s úzkostí a depresí .

Hesla: kazuistika ; narativní přístup ; neurovědy ; přepis rozhovoru ; trauma

Viz též: Guilford Press

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)