000001313 001__ 1313
000001313 005__ 20181022083349.0
000001313 041__ $$ačesky
000001313 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001313 245__ $$aBýt psychotereput
000001313 520__ $$aDámy a pánové, doufám, že se Vás nedotknu předpokladem, že i Vy se doma občas střetnete, stejně jako já. Možná také Vás někdy napadlo uplatnit přitom nějaký terapeutický postup. Zvláště, když se tak učebnicově hodil na probíhající situaci. Já ano. Nevím, jak Vy, ale já dopadl bídně. Prostě to nefunguje. proč ale nefunguje to, co v terapeutickém kontextu zabírá?
000001313 773__ $$pPsychoterapeutickeá konference v Trenčianských Teplicích$$y1995
000001313 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1313/files/Ulehla, Ivan - Byt psychoterapeut.pdf
000001313 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1313/files/Ulehla, Ivan - Byt psychoterapeut.gif?subformat=icon$$xicon
000001313 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1313/files/Ulehla, Ivan - Byt psychoterapeut.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001313 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1313/files/Ulehla, Ivan - Byt psychoterapeut.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001313 980__ $$aREPORT

000001314 001__ 1314
000001314 005__ 20181022092839.0
000001314 041__ $$ačesky
000001314 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001314 245__ $$aDalší přemýšlení nad kontrolou - staráním se
000001314 520__ $$aKe kontrole máme jako konstruktivisti stále ještě nevyjasněný vztah. To, že jsme ji zahrnuli mezi profesionální způsoby práce z ní nesňalo punc ně­čeho nežádoucího. To že jsme profesionální způsob práce přejmenovali na starání se, ještě nedokončilo vyrovnání našeho pohledu na spolupráci a starání se jako dvě rovnocenné, stejně hodnotné, a stejně často používané psychoterapeutické po­stupy.
000001314 773__ $$y2010
000001314 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1314/files/Ulehla, Ivan - Dalsi premysleni nad kontrolou.pdf
000001314 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1314/files/Ulehla, Ivan - Dalsi premysleni nad kontrolou.gif?subformat=icon$$xicon
000001314 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1314/files/Ulehla, Ivan - Dalsi premysleni nad kontrolou.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001314 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1314/files/Ulehla, Ivan - Dalsi premysleni nad kontrolou.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001314 980__ $$aREPORT

000001315 001__ 1315
000001315 005__ 20181022092113.0
000001315 041__ $$ačesky
000001315 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001315 245__ $$aDopouštíte se podvodu a sami jste jeho oběti
000001315 520__ $$aPracovníci ÚP jsou cvičeni v řešení individuálních problémů, jejich nalézání a řešení. proto také takové problémy nalézají a řeší u svých klientů. Jenomže ti nemají primárně individuální problémy – oni prostě a obyčejně chtějí práci. A protože Úřad práce inzeruje, že práci zprostředkovává, jdou si o práci říct.  Namísto nabídky práce – která není – však dostanou nabídku zabývat se vlastními sociálně psychologickými problémy, které, pokud se nám chce, najdeme vždy u kohokoliv. Tedy i pracovníci je vidí a nacházejí u uchazečů o zaměstnání. Jenomže tito uchazeči o takovou službu nestojí, kvůli ní se nevydávají na ÚP a proto se oprávněně zlobí. Říkají, že jejich situaci pracovníci nerozumí, že je posílají od čerta k ďáblu, že je nutí dělat věci, které si nepřišli objednat. Že s nimi dělají všechno jiné, než aby jim nabízeli práci.
000001315 773__ $$y1999
000001315 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1315/files/Ulehla, Ivan - Dopoustite se podvodu a sami jste jeho obeti.pdf
000001315 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1315/files/Ulehla, Ivan - Dopoustite se podvodu a sami jste jeho obeti.gif?subformat=icon$$xicon
000001315 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1315/files/Ulehla, Ivan - Dopoustite se podvodu a sami jste jeho obeti.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001315 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1315/files/Ulehla, Ivan - Dopoustite se podvodu a sami jste jeho obeti.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001315 980__ $$aREPORT

000001316 001__ 1316
000001316 005__ 20181022092018.0
000001316 041__ $$ačesky
000001316 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001316 245__ $$aIntegrace předpokládá integrování
000001316 520__ $$aRád bych načal veřejnou rozpravu o činnosti, která mi není jasná. Není mi jasná, ačkoli jsem ji sám z nedostatku něčeho jiného dělal mnoho let. A po té, co už jsem si skoro myslel, že už ji nedělám, jsem zjistil, že nepochybně pokračuji. Mám na mysli výběr toho, proč dělám právě to, co dělám, myšleno při práci s klientem v terapii. Po letech eklektického (dnes by se asi řeklo integračního) hledání jsem přijal za svůj systemický přístup.
000001316 773__ $$y1997
000001316 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1316/files/Ulehla, Ivan - Integrace predpoklada integrovani.pdf
000001316 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1316/files/Ulehla, Ivan - Integrace predpoklada integrovani.gif?subformat=icon$$xicon
000001316 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1316/files/Ulehla, Ivan - Integrace predpoklada integrovani.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001316 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1316/files/Ulehla, Ivan - Integrace predpoklada integrovani.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001316 980__ $$aREPORT

000001317 001__ 1317
000001317 005__ 20181022091838.0
000001317 041__ $$ačesky
000001317 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001317 245__ $$aJakou psychoterapii bych chtěl mít
000001317 520__ $$aHledání paradigmatu psychoterapie bude, podle mého názoru, znamenat soutěž nikoli v míře vědeckosti, ale v užitečnosti epistemologií - toho kterého pohledu na svět a jeho výklad.
000001317 773__ $$y2000
000001317 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1317/files/Ulehla, Ivan - Jakou psychoterapii bych chtel mit.pdf
000001317 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1317/files/Ulehla, Ivan - Jakou psychoterapii bych chtel mit.gif?subformat=icon$$xicon
000001317 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1317/files/Ulehla, Ivan - Jakou psychoterapii bych chtel mit.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001317 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1317/files/Ulehla, Ivan - Jakou psychoterapii bych chtel mit.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001317 980__ $$aREPORT

000001318 001__ 1318
000001318 005__ 20181022091703.0
000001318 041__ $$ačesky
000001318 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001318 245__ $$aKonference PMS
000001318 520__ $$aDoufám, že se zde nikoho nedotknu svým laickým pohledem na soud. Rozumím tomu tak, že soud přichází ke slovu, až když se lidé nedohodnou. Asi to nebude všechno, ale pro tuto chvíli se mi to jeví jako klíčové. Slyším v tom totiž to, co nás spojuje, a to je slovo. Ať už je psané jako zákon, vyklá- dané, nebo dané. Vždy je základem všeho dění.
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.pdf
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.gif?subformat=icon$$xicon
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001318 980__ $$aREPORT

000001319 001__ 1319
000001319 005__ 20181022091438.0
000001319 041__ $$ačesky
000001319 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001319 245__ $$aProlegomena ke každé budoucí socioterapii, jež se bude moci stát vědou
000001319 260__ $$bGI, konzultace a vzdělávání$$c2011
000001319 520__ $$aSocioterapii budeme nadále považovat za samostatnou odbornost, která se zaměřuje na působení v hraniční oblasti mezi psychoterapií a sociální prací. Socioterapii budeme nadále pojímat na základech systemicko – konstruktivis­tického konceptu, resp. přístupu který klienta pojímá jako autonomního, jedinečného tvůrce vlastního světa.
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.pdf
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.gif?subformat=icon$$xicon
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001319 980__ $$aREPORT

000001320 001__ 1320
000001320 005__ 20181022080947.0
000001320 041__ $$ačesky
000001320 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001320 245__ $$aNadčasové téma
000001320 520__ $$aKde kdo by chtěl najít nadčasové téma, které by bylo i když on sám, už nebude. My psychoterapeuti jakbysmet. Máme tendenci každou teorii, každé poznání, každé rozumění okamžitě zpracovat,  jako bychom už odhalili nadčasovost lidského poznání a došli k tomu, že konečně máme ten kýžený kámen psychoterapeutických mudrců, pověstný svatý grál psychoterapeutických metod, onu archu úmluvy léčení slovem.
000001320 773__ $$y1997
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.pdf
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.gif?subformat=icon$$xicon
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001320 980__ $$aREPORT

000001321 001__ 1321
000001321 005__ 20150218105900.0
000001321 041__ $$ačesky
000001321 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001321 245__ $$aNenechte si ubližovat
000001321 520__ $$aTeprve Kurt Ludewig přivezl v roce 1990 do Prahy cosi, co pro mne bylo odpovědí na mé hledání a nakonec dalo základ tomu, co dělá náš tým v ISZ a čemu se dnes začíná říkat pražská škola systemického přístupu. Nešlo to hned, naučit se ke klientům přistupovat systemicky, ale bylo mi jasné, že pro mne je to ta cesta, kterou potřebuji. Pomohlo mi to zbavit se otázky: „Proboha, co mám dělat?“ Místo ní jsem se naučil věřit, že jedině klient ví, co je pro něj dobré a jak má vypadat pomoc, kterou po- třebuje. Naučil jsem se pracovat a mít toto přesvědčení na mysli. Kdykoli nevím, co bych měl dělat, zeptám se klienta. A klient vždycky ví.
000001321 773__ $$y1996
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.pdf
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.gif?subformat=icon$$xicon
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001321 980__ $$aREPORT

000001322 001__ 1322
000001322 005__ 20181022091038.0
000001322 041__ $$ačesky
000001322 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001322 245__ $$aJak si pomoci
000001322 520__ $$aSystemický přístup nabízí několik pomůcek, které mohou podpořit dobře míněnou snahu prospívat druhým lidem, aniž by muselo dojít k únavě, vyčerpání či dokonce znechucení. Jde o to pokusit se lépe rozumět tomu, co to vlastně pracovník dělá, když nabízí pomoc, co vlastně je a není pomocí.
000001322 773__ $$y2000
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.pdf
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.gif?subformat=icon$$xicon
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001322 980__ $$aREPORT