000001320 001__ 1320
000001320 005__ 20181022080947.0
000001320 041__ $$ačesky
000001320 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001320 245__ $$aNadčasové téma
000001320 520__ $$aKde kdo by chtěl najít nadčasové téma, které by bylo i když on sám, už nebude. My psychoterapeuti jakbysmet. Máme tendenci každou teorii, každé poznání, každé rozumění okamžitě zpracovat,  jako bychom už odhalili nadčasovost lidského poznání a došli k tomu, že konečně máme ten kýžený kámen psychoterapeutických mudrců, pověstný svatý grál psychoterapeutických metod, onu archu úmluvy léčení slovem.
000001320 773__ $$y1997
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.pdf
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.gif?subformat=icon$$xicon
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001320 980__ $$aREPORT

000001321 001__ 1321
000001321 005__ 20150218105900.0
000001321 041__ $$ačesky
000001321 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001321 245__ $$aNenechte si ubližovat
000001321 520__ $$aTeprve Kurt Ludewig přivezl v roce 1990 do Prahy cosi, co pro mne bylo odpovědí na mé hledání a nakonec dalo základ tomu, co dělá náš tým v ISZ a čemu se dnes začíná říkat pražská škola systemického přístupu. Nešlo to hned, naučit se ke klientům přistupovat systemicky, ale bylo mi jasné, že pro mne je to ta cesta, kterou potřebuji. Pomohlo mi to zbavit se otázky: „Proboha, co mám dělat?“ Místo ní jsem se naučil věřit, že jedině klient ví, co je pro něj dobré a jak má vypadat pomoc, kterou po- třebuje. Naučil jsem se pracovat a mít toto přesvědčení na mysli. Kdykoli nevím, co bych měl dělat, zeptám se klienta. A klient vždycky ví.
000001321 773__ $$y1996
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.pdf
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.gif?subformat=icon$$xicon
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001321 980__ $$aREPORT

000001322 001__ 1322
000001322 005__ 20181022091038.0
000001322 041__ $$ačesky
000001322 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001322 245__ $$aJak si pomoci
000001322 520__ $$aSystemický přístup nabízí několik pomůcek, které mohou podpořit dobře míněnou snahu prospívat druhým lidem, aniž by muselo dojít k únavě, vyčerpání či dokonce znechucení. Jde o to pokusit se lépe rozumět tomu, co to vlastně pracovník dělá, když nabízí pomoc, co vlastně je a není pomocí.
000001322 773__ $$y2000
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.pdf
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.gif?subformat=icon$$xicon
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001322 980__ $$aREPORT

000001323 001__ 1323
000001323 005__ 20181022090547.0
000001323 041__ $$ačesky
000001323 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001323 245__ $$aPoznámky o moci
000001323 520__ $$aKurt Ludewig: abychom se vyhnuli konfliktům, musely by být pojmy jako moc, násilí, manipulace a kontrola jasně definovány.  Při hledání významu slov se zdá užitečné ponechat slovu moc význam lineárně kauzální ve smyslu Hartlova Psychologického slovníku: moc = schopnost jedné osoby docílit zamýšlené účinky na chování nebo city druhé osoby nebo osob. Pak není obtížné porozumět Gergory Batesonovi a jeho kritice moci.
000001323 653__ $$amoc
000001323 653__ $$apoddanství
000001323 653__ $$avliv
000001323 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$anásilí
000001323 773__ $$y1999
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.pdf
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.gif?subformat=icon$$xicon
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001323 980__ $$aREPORT

000001324 001__ 1324
000001324 005__ 20181022090417.0
000001324 041__ $$ačesky
000001324 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001324 245__ $$aPsychoterapie jako věda
000001324 520__ $$aV nesčetných příbězích a pohádkách odehrávajících se v minulosti či budoucnosti, přichází učedník k mistrovi do učení. Příběhy mají dvě základní společné rysy: mistr je poněkud výstřední a vždycky nechá svého žáka tak trochu na holičkách: buď ho pošle do boje ještě nepřipraveného, nebo mu umře, nebo sám musí čelit silám, které mu nedovolují pokračovat ve výuce. Výsledek je však vždycky stejný – adept se díky tomu, že sám musí najít cesty jek efektivně aplikovat již naučené, svou aktivitou nakonec předčí umění svého mistra. To první vám zajistíme, to druhé musíte sami. Necháme vás tak trochu na holičkách a doufáme, že nás překonáte. Nikdy vás nebudeme moci naučit všechno, co byste snad potřebovali, naopak vás od počátku budeme nutit k tomu abyste se učili vlastními silami.
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.pdf
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.gif?subformat=icon$$xicon
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.pdf
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.gif?subformat=icon$$xicon
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001324 980__ $$aREPORT

000001325 001__ 1325
000001325 005__ 20181022090222.0
000001325 041__ $$ačesky
000001325 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001325 245__ $$aSystemické reflektování
000001325 520__ $$aMají-li zůstat systemické přístupy koherentní filosofii k níž se vztahují, pak musí jako metodu své práce označit to jediné, co v důsledku přijetí uvedených filosofií může terapeut dělat, totiž zacházet sám se sebou a tím podněcovat (perturbovat Maturana) (dnes lépe „nabízet příležitost“) své okolí. Metodou systemické psychoterapie rozumíme způsoby jimiž psychoterapeut v průběhu psychoterapie zachází sám se sebou. (Nemožnost instruktivní interakce, strukturní determinismus...) Tyto způsoby obecně nazýváme reflektování.
000001325 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000001325 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1325/files/Ulehla, Ivan - Systemicke reflektovani.pdf
000001325 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1325/files/Ulehla, Ivan - Systemicke reflektovani.gif?subformat=icon$$xicon
000001325 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1325/files/Ulehla, Ivan - Systemicke reflektovani.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001325 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1325/files/Ulehla, Ivan - Systemicke reflektovani.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001325 980__ $$aREPORT

000001327 001__ 1327
000001327 005__ 20181022085651.0
000001327 041__ $$ačesky
000001327 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001327 245__ $$aVpád systemiky do sociální práce
000001327 520__ $$aDobrý den dámy a pánové, kdyby systemika měla svého vojevůdce, mohl by směle prohlásit ono slavné Cézarovo Veni vidi vici – přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.  Já vojevůdcem nejsem, ale jsem rád, že jsem u toho mohl být, protože vítězný nástup nového paradigmatu bývá málokdy tak zřetelně vidět.  Chci využít této příležitosti a ohlédl se spolu s vámi za dobou vpádu systemiky do sociální práce.
000001327 773__ $$pPředneseno v Praze na symposiu Systemická sociální práce 23.11.2010$$y2010
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.pdf
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.gif?subformat=icon$$xicon
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001327 980__ $$aREPORT

000001328 001__ 1328
000001328 005__ 20181022090021.0
000001328 041__ $$ačesky
000001328 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001328 245__ $$aZabedněnost
000001328 520__ $$aZabednění v němž vyrostly dvě, možná tři generace, vstoupilo do našich myslí. Až do konce 80. let jsme tedy žili v oborech psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce a příbuzných oborech, stejně jako v jejich společenských konsekvencích, prakticky zcela zabedněni proti vnějšímu světu a odkázání na vlastní vynalézavost. Zabedněním občas proniknul nějaký paprsek a přinesl odlesk svobodného světa. Například v 60. letech.
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.pdf
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.gif?subformat=icon$$xicon
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001328 980__ $$aREPORT

000001330 001__ 1330
000001330 005__ 20181022085126.0
000001330 020__ $$a0-202-30571-6
000001330 041__ $$ačesky
000001330 100__ $$0AUTHOR|(SYS)millergale$$aMiller, Gale
000001330 245__ $$aSystémy pomoci a vznik problému
000001330 300__ $$a30 s.
000001330 500__ $$aPoznámka překladatele
000001330 520__ $$aTato kniha je příkladem toho, jak se jako sociologové můžeme snášet s psychology, sociálními pracovníky, psychiatry a dalšími, kdo pracují jako profesionálové ve službách lidem, s nimiž, jak se občas říká, soupeříme. Naše přiblížení je možné díky tomu, že každý z nás ve své době a svým způsobem  rozvíjí navzájem se doplňující pojetí jazyka, významu a lidských problémů. Odborníci na krátkou terapii vystavěli postup řešení problémů na aplikaci stejných idejí, které utvářely konstruktivistickou sociologii - obor, který nejvíce ovlivnil mou práci, přinejmenším od doby, kdy jsem opustil vysokou školu. Odborníci na krátkou terapii a konstruktivistický sociolog se od sebe liší, ale mohou se od sebe učit. Proto také v této knize neprobírám rozdíly sociologie a krátké terapie. Rozdíly jsou mezi těmi, kdo se věnují krátké terapii a těmi kdo vykonávají rodinou terapii.
000001330 650__ $$apřeklady
000001330 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan$$epřeklad
000001330 773__ $$pMiller, Gale: Becoming Miracle Workers. Language and Meaning in Brief Therapy Aldine de Gruyter, NY, 1997$$z0-202-30571-6
000001330 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1330/files/Miller, G. - Systemy pomoci a vznik problemu.pdf
000001330 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1330/files/Miller, G. - Systemy pomoci a vznik problemu.gif?subformat=icon$$xicon
000001330 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1330/files/Miller, G. - Systemy pomoci a vznik problemu.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001330 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1330/files/Miller, G. - Systemy pomoci a vznik problemu.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001330 980__ $$aREPORT

000001333 001__ 1333
000001333 005__ 20181022084911.0
000001333 041__ $$ačesky
000001333 100__ $$0AUTHOR|(SYS)salamonernst$$aSalamon, Ernst
000001333 245__ $$aKdo je zákazníkem sociálních služeb?
000001333 520__ $$aUkazuje důležitost rozlišování pojmů ‘zákazník‘ a ‘klient/pacient‘. Je typické, že v oblastech služeb ‘social welfare‘ a ‘mental health care‘, jsou problémy vymezovány a kladeny do souvislostí, aniž by bylo jasné, kdo definuje situaci jako problém a určité jednání jako pomoc. Pokud jsou řešení problémů a pomoc cosi nevyhnutelného a nesporného, může to zakrývat mocenský nátlak, ospravedlňovat kontroverzní zásahy či podporovat násilí vůči jedincům a skupinám. To platí jak ve vztahu sociálních institucí a občanů, tak ve vztahu sociálního pracovníka/terapeuta a jeho klienta.
000001333 65017 $$apřeklady
000001333 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan$$epřeklad
000001333 773__ $$c305-318$$pHuman Systems: The Journal of systemic Consultation & Management$$v5$$y1994
000001333 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1333/files/Salamon, Ernst  Kdo je zakaznikem socialnich sluzeb.pdf
000001333 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1333/files/Salamon, Ernst  Kdo je zakaznikem socialnich sluzeb.gif?subformat=icon$$xicon
000001333 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1333/files/Salamon, Ernst  Kdo je zakaznikem socialnich sluzeb.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001333 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1333/files/Salamon, Ernst  Kdo je zakaznikem socialnich sluzeb.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001333 980__ $$aREPORT