Search of the Mind: Humberto Maturana

Over the centuries we have had a paradigm of thinking that the mind is in the head. That the mind exists somewhere in the brain and that it processes and stores information. On a closer inspection of the brain you would find that the entity we call "mind" is not ...

| PŘEKLAD

by Cull, Jane | 2 úno 2022, 10:09


The Fox and the Hedgahog

After 45 years of doing therapy, I know one thing for sure, and that’s that I don’t know much for sure.

| Psychotherapy Networker

by Doherty, William | 24 zář 2021, 19:33 | reflektování  


Hranice profesionální role v praxi sociálního pracovníka: průvodce ke vzdělávacímu programu

Přemýšlení o roli sociálního pracovníka může být inspirací pro reflexi vlastní práce a možných střetů, do nichž se pracovníci při jejím výkonu mohou dostávat. Je užitečné průběžně si pokládat otázky k profesionální roli vztažené.

by Šimková, Lenka | 15 led 2019, 18:05


Role sociálního pracovníka: mnohovrstevnatá, dynamická a proměnlivá

Jako by sociální pracovník na sebe oblékal více kusů oděvu, některé z nich jsou právě nahoře, a tudíž jsou i vidět, jiné vrstvy právě “spí” nebo jsou překryty jinými vrstvami, nicméně tvoří podhoubí jeho profesionality, jsou její součástí, a to i když mohou být (v daném okamžiku) potlačeny.

by Šimková, Lenka | 15 led 2019, 18:01


Jde to vůbec?: Úvahy ke spolupráci sociálních služeb a OSPOD

Stále více se v posledních letech mluví o spolupráci sociálních služeb (nejen neziskových organizací, ale i služeb zřizovaných obcemi) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které by měly identifikovat potřeby dysfunkčních rodin a v zájmu ochrany dítěte být těmi, kdo případ vedou a koordinují systém ochrany dítěte v konkrétních ...

by Šimková, Lenka | 15 led 2019, 17:55


Socioterapie aneb Když poradenství nestačí

Sociální pracovníci nepracují osamoceně, většinou je to v rámci širšího systému. Když je spolupráce s klientem obtížná, jednou z možností je odkázat jej např. na psychoterapeuta, který působí mimo danou službu. To je někdy velmi výhodné, klient může navázat bezpečný terapeutický vztah mimo kontext sociálních služeb.

by Šimková, Lenka | 15 led 2019, 11:55


Současné trendy v psychoterapii

V tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu ...

by Balcar, Karel | 12 pro 2018, 10:52 | společný základ   kritická úvaha   psychoterapie   teorie  


The therapist’s experiencing in family therapy practice

The question posed in this article is how the therapist should deal with strong emotions she might experience in the session. This question is especially important if it concerns emotions that –at least on the surface- cannot be considered to contribute to a therapeutic alliance. We offer some eflections as ...

by Robert Peter | 5 úno 2018, 13:53 | reflektování  


Social Construction and Relationism: A Conversation with Kenneth Gergen

Kenneth Gergen is one of the most widely known contributors to social constructionist thought in the world today. Since the publication of his paper “Social Psychology as History” he has become a central player in what is known as the Social Psychology Crisis.

by Aceros, Juan C | 15 lis 2017, 14:55 | konstrukcionismus  


Narrative Therapy

Essentially, narrative therapists see life as a process of storytelling. Narrative Therapy (NT) is a relatively recent development and it is firmly situated in the social constructivist ap- proach to psychotherapy. For some, what is disconcerting about this approach is that there is no one True Story.

by Murdock, Nancy L | 15 lis 2017, 14:10 | narativní přístup