000002350 001__ 2350
000002350 005__ 20190115180937.0
000002350 041__ $$ačesky
000002350 100__ $$0AUTHOR|(SYS)simkovalenka$$aŠimková, Lenka
000002350 245__ $$aHranice profesionální role v praxi sociálního pracovníka$$bprůvodce ke vzdělávacímu programu
000002350 520__ $$aPřemýšlení o roli sociálního pracovníka může být inspirací pro reflexi vlastní práce a možných střetů, do nichž se pracovníci při jejím výkonu mohou dostávat. Je užitečné průběžně si pokládat otázky k profesionální roli vztažené.
000002350 773__ $$uhttps://www.slideshare.net/Lenkaimkov/hranice-a-profesionln-role-v-praxi-socilnho-pracovnka
000002350 8564_ $$s199486$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2350/files/Hranice a role.pdf
000002350 980__ $$aARTICLE

000002349 001__ 2349
000002349 005__ 20190115180457.0
000002349 041__ $$ačesky
000002349 100__ $$0AUTHOR|(SYS)simkovalenka$$aŠimková, Lenka
000002349 245__ $$aRole sociálního pracovníka$$bmnohovrstevnatá, dynamická a proměnlivá
000002349 520__ $$aJako by sociální pracovník na sebe oblékal více kusů oděvu, některé z nich jsou právě nahoře, a tudíž jsou i vidět, jiné vrstvy právě “spí” nebo jsou překryty jinými vrstvami, nicméně tvoří podhoubí jeho profesionality, jsou její součástí, a to i když mohou být (v daném okamžiku) potlačeny.
000002349 773__ $$pSociální revue$$uhttp://socialnirevue.cz/item/role-socialniho-pracovnika-mnohovrstevnata-dynamicka-a-promenliva$$y4.7.2014$$zISSN 1801-6790
000002349 8564_ $$s74123$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2349/files/Role pracovnika.pdf
000002349 980__ $$aARTICLE

000002348 001__ 2348
000002348 005__ 20190115180116.0
000002348 041__ $$ačesky
000002348 100__ $$0AUTHOR|(SYS)simkovalenka$$aŠimková, Lenka
000002348 245__ $$aJde to vůbec?$$bÚvahy ke spolupráci sociálních služeb a OSPOD
000002348 520__ $$aStále více se v posledních letech mluví o spolupráci sociálních služeb (nejen neziskových organizací, ale i služeb zřizovaných obcemi) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které by měly identifikovat potřeby dysfunkčních rodin a v zájmu ochrany dítěte být těmi, kdo případ vedou a koordinují systém ochrany dítěte v konkrétních případech tak, aby to bylo co nejlepší z hlediska zájmu dítěte.
000002348 773__ $$pSociální revue$$uhttp://socialnirevue.cz/item/jde-to-vubec-uvahy-ke-spolupraci-socialnich-sluzeb-a-ospod$$y10.9.2012$$zISSN 1801-6790
000002348 8564_ $$s46300$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2348/files/Jde to.pdf
000002348 980__ $$aARTICLE

000002347 001__ 2347
000002347 005__ 20190115120334.0
000002347 041__ $$ačesky
000002347 100__ $$0AUTHOR|(SYS)simkovalenka$$aŠimková, Lenka
000002347 245__ $$aSocioterapie aneb Když poradenství nestačí
000002347 520__ $$aSociální pracovníci nepracují osamoceně, většinou je to v rámci širšího systému. Když je spolupráce s klientem obtížná, jednou z možností je odkázat jej např. na psychoterapeuta, který působí mimo danou službu. To je někdy velmi výhodné, klient může navázat bezpečný terapeutický vztah mimo kontext sociálních služeb.
000002347 773__ $$pSociální revue$$uhttp://socialnirevue.cz/item/socioterapie-aneb-kdyz-poradenstvi-nestaci$$y9.9.2009$$zISSN 1801-6790
000002347 8564_ $$s77237$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2347/files/Socioterapie.pdf
000002347 980__ $$aARTICLE

000002346 001__ 2346
000002346 005__ 20181212110732.0
000002346 041__ $$ačesky
000002346 100__ $$0AUTHOR|(SYS)balcarkarel$$aBalcar, Karel
000002346 245__ $$aSoučasné trendy v psychoterapii
000002346 520__ $$aV tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu i v rámci průběžné diskuse o nich.
000002346 653__ $$0SUBJECT|(SYS)spolecnyzaklad$$aspolečný základ
000002346 653__ $$0SUBJECT|(SYS)navodySUBJECT|(SYS)kritickauvaha$$akritická úvaha
000002346 653__ $$0PROJECT|(SYS)psychoterapie$$apsychoterapie
000002346 653__ $$0SUBJECT|(SYS)teorie$$ateorie
000002346 773__ $$c18-31$$n3$$pPsych&Som$$y2005
000002346 8564_ $$s163663$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2346/files/trendy.pdf
000002346 980__ $$aARTICLE

000002340 001__ 2340
000002340 005__ 20180306135404.0
000002340 041__ $$aanglicky
000002340 100__ $$0AUTHOR|(SYS)roberpeter$$aRobert Peter
000002340 245__ $$aThe therapist’s experiencing in family therapy practice
000002340 520__ $$aThe question posed in this article is how the therapist should deal with strong emotions she might experience in the session. This question is especially important if it concerns emotions that –at least on the surface- cannot be considered to contribute to a therapeutic alliance. We offer some eflections as preliminary steps towards answering this question and propose that therapists be sensitive to their own experiencing during the session, be careful to monitor the implicit invitations to join the family members in potentially destructive relational scenarios, reflect on the possible negative and erpetuating effects of her interactions with the family, and explore opportunities to proceed with the ession in new and more constructive ways.
000002340 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektování$$areflektování
000002340 773__ $$c1-23$$pJournal of Family Therapy$$y2010
000002340 8564_ $$s173629$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2340/files/rober - therapists experiencing.pdf
000002340 980__ $$aARTICLE

000002335 001__ 2335
000002335 005__ 20171115150850.0
000002335 041__ $$aanglicky
000002335 100__ $$0AUTHOR|(SYS)acerosjuanc$$aAceros, Juan C
000002335 245__ $$aSocial Construction and Relationism$$bA Conversation with Kenneth Gergen
000002335 520__ $$aKenneth Gergen is one of the most widely known contributors to social constructionist thought in the world today. Since the publication of his paper “Social Psychology as History” he has become a central player in what is known as the Social Psychology Crisis.
000002335 600__ $$0AUTHOR|(SYS)gergenkennethj$$aGergen, Kenneth J.
000002335 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konstrukcionismus$$akonstrukcionismus
000002335 773__ $$n3$$pUniversitas Psychologica, Barcelona$$v11$$y2012$$z9780132286527
000002335 8564_ $$s873230$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2335/files/Gergen, Kenneth.pdf
000002335 980__ $$aARTICLE

000002333 001__ 2333
000002333 005__ 20171115142430.0
000002333 041__ $$aanglicky
000002333 100__ $$0AUTHOR|(SYS)murdocknancyl$$aMurdock, Nancy L
000002333 245__ $$aNarrative Therapy
000002333 520__ $$aEssentially, narrative therapists see life as a process of storytelling. Narrative Therapy (NT) is a relatively recent development and it is firmly situated in the social constructivist ap- proach to psychotherapy. For some, what is disconcerting about this approach is that there is no one True Story.
000002333 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000002333 773__ $$cwww.pearsonhighered.com$$pTheories of Counseling and Psychotherapy$$y2009$$z9780132286527
000002333 8564_ $$s305105$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2333/files/narative approach.pdf
000002333 980__ $$aARTICLE

000002331 001__ 2331
000002331 005__ 20191027201812.0
000002331 041__ $$ačesky
000002331 100__ $$0AUTHOR|(SYS)simkovalenka$$aŠimková, Lenka
000002331 245__ $$aTerapie v sociální práci
000002331 520__ $$aTerapie určitě své místo v sociální práci má. Ne vždy a ne všude, v některých případech je však nezastupitelná a byla by škoda, kdyby ji někteří sociáílní pracovníci neměli ve svém rejstříku.
000002331 773__ $$n5$$pSociální práce$$uhttp://www.socialniprace.cz/debata.php?id=10$$v2017
000002331 8564_ $$s23747$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2331/files/simkova.pdf
000002331 980__ $$aARTICLE

000002325 001__ 2325
000002325 005__ 20170805095941.0
000002325 041__ $$aanglicky
000002325 100__ $$0AUTHOR|(SYS)gergenkennethj$$aGergen, Kenneth J.
000002325 245__ $$aOld-Stream' Psychology Will Disappear With the Dinosaurs!$$bKenneth Gergen in Conversation With Peter Mattes and Ernst Schraube
000002325 520__ $$aThis conversation discusses the epistemology of social constructionism —theory, method, praxis—in relation with traditional psychology. The first part of the conversation deals with the places and forms of social constructionist thought and with the limits of the traditional positivistic epistemology of psychology. The next part of the conversation focuses on issues of social constructionist methodology and on the role of social relationships for an adequate understanding of human beings. The last part of the conversation illuminates the relationship between university structures and scientific knowledge as well as possible futures for academic psychology.
000002325 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konstrukcionismus$$akonstrukcionismus
000002325 700__ $$0AUTHOR|(SYS)mattespater$$aMattes, Peter
000002325 700__ $$0AUTHOR|(SYS)schraubeernst$$aSchrabe, Ernst
000002325 773__ $$c2004$$n3$$pForum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research$$v5
000002325 8564_ $$s77926$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2325/files/Gergen, Kenneth1.pdf
000002325 909C4 $$dhttp://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/553/1198e%E2%EF%BF%BD%9D$$pQuantitative Social Research
000002325 980__ $$aARTICLE