Six days of dying

Mary Catherine Bateson tells very movingly the story of Gregory's death and the days before and after.

| Six days of dying

by Bateson, Mary Catherine | 9 zář 2014, 11:54


Zen and systemic therapy: Similarities, distinctions, possible contributions of Zen theory and Zen practice to systemic therapy

The basic motivation of the article is that the authors experience their going into Zen as enlarging for their work as systemic psychotherapists. On this base they ask how Zen in the context of systemic psychotherapy - on a theoretical and on a practical level - can be seen and ...

| Zen and systemic therapy
PŘEKLAD

by Groeger, Herbert ; Trenkler, Luigi | 9 dub 2014, 13:40 | zen   budhismus   koány   srovnávací studie   konstruktivismus  


Psycho- somatika: nerozlišitelný celek, instruktivní interakce, nebo strukturálně sdružená koevoluce?

Podle běžných modelů psychoterapie znamená psychosomatika jednotu těla a duše, těla a ducha. Tato proklamace jednoty však již předpokládá diferenci. Článek uvádí tři epistemologické základní modely, na něž se dají pokusy zredukovat, zachycující fenomenologicky nesporné vzájemné působení tělesných a duchovních událostí a podrobuje každý model kritickému hodnocení: 1. Model nerozlišitelné ...

KN51 | Psycho-Somatik: Ununterscheidbare Einheit, instruktive Interaktion oder strukturell gekoppelte Koevolution?

by Lieb, Hans | 23 dub 2014, 7:17 | psychosomatika  


Maturana Across the Disciplines

For more than 40 years the work and ideas of Humberto Maturana has permeated the academic world and applied disciplines. What began as an answer to the question “What is life?” has become an encompassing explanatory network that includes living, cognition, languaging, and emotioning. In October 2010 we decided to ...

KN65

by Riegler, Alexander ; Brunnell, Pille | 30 dub 2014, 11:22


The common project

Asking the common-project question is far from simple. You may experience the question as making a promise to the client that the conversation will be helpful and that things will be different, which are promises no wise therapist would ever give. The biggest difficulty though is: What do I do ...

KN85 | The common project
PŘEKLAD

by Korman, Harry | 1 kvě 2014, 15:45


O náhodě a spontaneitě

Událost nelze vysvětlit. Ani náhodou. I kdyby náhoda byla vysvětlením. Náhodu rovněž nelze vysvětlit. Je však důležitým prvkem vyprávění. Krásně to ilustruje Zrzavého příběh s klávesnicí (Vesmír 74, 147, 1995/3). Náhoda má tak hodně společného se zázrakem. Zázrak je rovněž něco, čeho důvod či původ leží ,za zrakem‘, tj. mimo ...

by Neubauer, Zdeněk | 6 kvě 2014, 8:46


Třetí kultura: Vztah anglosaského světa k humanitnímu a přírodovědnému vzdělání

C. P. Snow r. 1959 uveřejnil knihu „The two cultures“ (Dvě kultury). Jedna z kultur je všechno to, co se běžně pod pojem kultura zahrnuje: výtvarné umění, krásná literatura, hudba, divadlo, film, a částečně i filozofie a společenské vědy – tedy „hommes de lettres“, kultura vzdělance v klasickém pojetí. Ta ...

by Neubauer, Zdeněk | 6 kvě 2014, 8:51


Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapetických přístupů

Příspěvek představuje základní cesty integrace různých psychoterapeutistických přístupů a prezentuje postmoderní myšlení - zejména (radikální) konstruktivismus a sociální konstruktivismus - jako vhodnou bázi pro integraci různých terapeutických přístupů Seznamuje nás se základními východisky postmoderního pojetí epitemologie a kazuistiky a předkládá určitá vodítka pro praxi terapeutů integrujících různé terapeutické přístupy v ...

by Zatloukal, Leoš | 7 kvě 2014, 9:28 | integrace   postmoderní myšlení   epistemologie