Social Construction and Relationism: A Conversation with Kenneth Gergen

Kenneth Gergen is one of the most widely known contributors to social constructionist thought in the world today. Since the publication of his paper “Social Psychology as History” he has become a central player in what is known as the Social Psychology Crisis.

by Aceros, Juan C | 15 Nov 2017, 14:55 | konstrukcionismus  


Téma víry v psychoterapii

Příspěvek klade otázku, zda je psychoterapie, popřípadě psychologie jako jeden z jejích zdrojů, schopna přispět klientům v otázkách jejich světonázorové víry. Odpovídá, že takové přispění je možné tam, kde vyznávaná víra nebo osobní rozpaky, poruchové příznaky či zakoušené utrpení v souvislosti s ní jsou provázeny nebo působeny psychologickými motivy či ...

| http://www.pvsps.cz/

by Balcar, Karel | 28 Jul 2017, 10:50 | vyznání   návody  


Současné trendy v psychoterapii

V tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu ...

by Balcar, Karel | 12 Dec 2018, 10:52 | společný základ   kritická úvaha   psychoterapie   teorie  


Gregory Bateson, cybernetics, and the social/behavioral sciences

Gregory Bateson's interdisciplinary work in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology was profoundly influenced by the ideas set forth in systems theory, communication theory, information theory and cybernetics. As is now quite common, Bateson used the single term cybernetics in reference to an aggregate of these ideas that grew together shortly ...

| Gregory Bateson, cybernetics, and the social/behavioral sciences

by Bale, Lawrence, S. | 9 Sep 2014, 9:52


Gregory Bateson's Theory of Mind: Practical Applications to Pedagogy

Gregory Bateson was one of the first scholars to appreciate that the patterns of organization and relational symmetry evident in all living systems are indicative of mind. We should not forget that due to the nineteenth century polemic between science and religion, any consideration of purpose and plan, e.g., mental ...

| Gregory Bateson's Theory of Mind: Practical Applications to Pedagogy

by Bale, Lawrence, S. | 9 Sep 2014, 11:42


Why does psychotherapy need postmodernism?

The author presents the elements of the postmodern perspective present in contemporary psychotherapy. Moreover, he indicates the usefulness of some therapeutic techniques, mirroring the tendencies represent- ative of postmodernism. The social constructionist perspective and its usefulness in family therapy will also be described alongside the advantages and dangers of applying ...

by Barbar, Bogan de | 21 Jan 2017, 11:30 | postmoderna   konstrukcionismus  


Selektivní kritika knihy současná psychoterapie aneb kritika kvantitativního výzkumu na konkrétních příkladech

Tuto esej píši a uveřejňuji z podnětu některých kapitol zmíněné knihy, ale také z podnětu Mezinárodního psychoterapeutického sympozia 2011, které pořádala Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity a časopis Psychoterapie ve dnech 26.–27. května 2011 v Brně. Protože toto sympozium bylo věnováno oblasti výzkumu psychoterapie, explicitně formulované téma znělo: ...

by Barbarič, Juraj | 15 Jul 2015, 11:52 | postmoderní myšlení   kritika  


They Threw God out of The Garden: Letters from Gregory Bateson to Philip Wylie and Warren McCulloch

This is a small sampling of the voluminous correspondence of Gregory Bateson. This correspondence, along with all the rest of Bateson’s professional papers, films, and tape recordings, is in the process of being organized and catalogued, following which a volume of the correspondence will be edited for publication.

| PŘEKLAD

by Bateson, Gregory | 1 Jul 2015, 7:08 | evoluce   klasika   teorie   magie  


Toward a theory of schizophrenia

Schizophrenia its nature, etiology, and the kind of therapy to use for it remains one of the most puzzling of the mental illnesses. The theory of schizophrenia presented here is based on communications analysis, and specifically on the Theory of Logical Types. From this theory and from observations of schizophrenic ...

| Toward a theory of schizophrenia
PŘEKLAD

by Bateson, Gregory ; Jackson, Don. D. ; Haley, Jay ; Weakland, John | 1 Jul 2015, 7:24 | dvojná vazba   schizofrenie   klasika   komunikace   výzkum  


Six days of dying

Mary Catherine Bateson tells very movingly the story of Gregory's death and the days before and after.

| Six days of dying

by Bateson, Mary Catherine | 9 Sep 2014, 11:54