Institution: Institut pro systemickou zkušenost

1990 založen Institut pro systemickou zkušenost (ISZ) (Vratislav Strnad, Lenka Šimková, Ivan Úlehla). Postupně se připojili Zdeněk Macek, Olga Kunertová, František Matuška a Jan Hesoun, kteří působili jako lektoři výcviků. 2005 se ISZ rozdělil na tři organizační jednotky, samostatná pracoviště ISZ: Vzdělávací středisko - Zdeněk Macek, Management centrum -. ...


Institution: Vzdělávací středisko, pracoviště ISZ

Vzniklo v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Zdeňka Macka, v roce 2009 se sloučilo s Renesancí. Dnes součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Aktuálně v rekonstrukci..


Institution: Management centrum, pracoviště ISZ

Vzniklo v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Vratislava Strnada, dnes pod názvem ISZ-MC..


Institution: Renesance, pracoviště ISZ

Vznikla v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Ivana Úlehly. V roce 2009 zanikla sloučením se Vzdělávacím střediskem..


Institution: GI konzultace a vzdělávání

Skupina GI konzultace a vzdělávání má tři části GI system s.r.o., GI projekt s.r.o. a Vzdělávací středisko..


Institution: GI system s.r.o.

Součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. 2007 založena společnost s ručením omezeným (Zdeněk Macek, Olga Kunertová, Ivan Úlehla) s prvním názvem Gaudia­-ISZ s.r.o.; od roku 2010 nový název: G&I; s.r.o. po odchodu společnice Olgy Kunertové; od roku 2011 současný název GI system s.r.o..


Institution: Institut für Systemische Studien

Seit 1978 wurde in einem Arbeitskreis des Universitäts-Krankenhauses Hamburg Eppendorf die Umsetzung des systemischen Denkansatzes in der Praxis der Psychotherapie erprobt und weiterentwickelt. Aus diesem Arbeitskreis ging sechs Jahre später das „Institut für systemische Studien“ hervor. Seitdem ist das Institut ein anerkanntes und angesehenes Zentrum für die berufsbezogene Weiterbildung. [...]


Institution: GI projekt o.p.s.

Součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Založeno 2003 (Ivan Úlehla, Markéta Vylítová) pod jménem Komunitní plánování o.p.s. jako občanské sdružení s cílem vyučovat a šířit model komunitního plánování přinesený z Velké Británie v tzv. Česko-Britském projektu na podporu reformy sociálních služeb..