Project: UT15

Výcvik Umění terapie zahájený 7.října.2015, ukončený 4. září 2020


Project: SP02

Pracovně zvaný Speciál, byl nástavbový kurz pro absolventy 400 hodinového výcviku Umění pomáhat, kterým se upgradovali na 750 hodin výcviku ekvivalentního výcviku Umění terapie..


Project: SP01

Pracovně zvaný Speciál, byl nástavbový kurz pro absolventy 400 hodinového výcviku Umění pomáhat, kterým se upgradovali na 750 hodin výcviku ekvivalentního výcviku Umění terapie..


Project: HH91

Legendární první systemický výcvik v Československu vedený společně Institut für Systemische Studien Hamburg a Institutem pro systemickou zkušenost Praha probíhal v Praze od května 1991 do listopadu 1992. Certifikáty vydány 19.3.1993


Project: UT16

Výcvik Umění terapie zahájený 9. listopadu 2016


Project: UT19

Výcvik Umění terapie zahájený 20. listopadu 2019


Project: UT21

Výcvik Umění terapie zahájený 10. února 2021