Project: UT07a

Výcvik Umění terapie proběhl od 2. dubna 2007 do 23. února 2011


Project: UT08

Výcvik Umění terapie proběhl od 26. března 2008 do 27. ledna 2012


Project: UT09

Výcvik Umění terapie proběhl od 4. března 2009 do 11. ledna 2013


Project: UT11

Výcvik Umění terapie zahájený 13. dubna 2011, ukončený 10. dubna 2015


Project: UT12

Výcvik Umění terapie zahájený 16. dubna 2012 a ukončený 29.1.2016


Project: UT13

Výcvik Umění terapie zahájený 6. března 2013 v Praze, ukončený 7. ledna 2017


Project: SP03

Pracovně zvaný Speciál, byl nástavbový kurz pro absolventy 400 hodinového výcviku Umění pomáhat, kterým se upgradovali na 750 hodin výcviku ekvivalentního výcviku Umění terapie. Ukončen 14. září 2005


Project: UT02

Výcvik Umění terapie ukončen 6. srpna 2005


Project: HH91

Legendární první systemický výcvik v Československu vedený společně Institut für Systemische Studien Hamburg a Institutem pro systemickou zkušenost Praha probíhal v Praze od května 1991 do listopadu 1992. Certifikáty vydány 19.3.1993


Project: UT16

Výcvik Umění terapie zahájený 9. listopadu 2016