Subject: algoritmus Peclové

Tento model ukazuje jak se stavět k vlastním nápadům, dojmům, pocitům a podobně, které terapeutovi v rozhovoru přijdou na mysl..


Subject: alkohol


Subject: antropologie


Subject: autopoiesa


Subject: bezpečí

Pohoda, bezpečí, příjemná atmosféra zvyšují šanci na rozvíjení spolupráce anebo může zklidnit při kontrole..


Subject: biologický základ sociálnich věd

Celé roky se užívaly různé vysvětlu­jící metafory jako newtonovská mechanika, elektřina, hydraulika, termodynamika, zpracování informací atd., aby se vytvořily teorie sociálních jevů. Každá z těchto metafor se osvědčila jako zajímavá, a nakonec neuspokojivá..


Subject: biologie

Na těchto stránkách jde především o biologii Humberto Maturany a Francesca Varely..


Subject: budhismus


Subject: cirkularita

Bateson charakterizuje cirkularitu v sociálních interakcích jako „reakce jedinců na reakce jiných jedinců“ (Bateson, 1958, cit. dle Rawlins, W. K. (1987). Gregory Bateson and the Composition of Human Communication.Research on Language and Social Interaction, 20, 53-77., s. 65-66)