Subject: mysl


Subject: alkohol


Subject: zplnomocňování

Doslova dát klientovi plnou moc k jednání. Klient získává oprávnění, legitimizaci, může být expertem na vlastní život..


Subject: závislost


Subject: násilí


Subject: krize


Subject: teorie Santiago

Teorií Santiago nazval práci Humberta Maturany a Francesko Varely zřejmě Fritjof Capra, který termín použil ve svých knihách


Subject: výcvik


Subject: SUR