Subject: zázračná otázka

Mám takovou zvláštní, možná nezvyklou otázku; otázku která vyžaduje kus představivosti....


Subject: koncept člena

Vznik, komplexní schéma a model sociálního systému podle K. Ludewiga..


Subject: koncepty terapie

Spolupráce ve střední části rozhovoru si terapie se může ubírat různými cestami, podle různých konstruktivistických modelů, či škol. Terapeut mezi nimi volí podle kontextu kýžené změny..


Subject: končení terapie

Na konec spolupráce je třeba myslet od počátku - rozhovor končí vyčerpáním domluveného času, dohodou, dosažením cíle spolupráce, naplněním (nenaplněním) představ klienta, klient už nepřijde. V končení se mísí odborné představy pracovníka s konzumentskou spokojeností klienta..


Subject: konstruktivistické školy

SF, narativní terapie, sytemická terapie, GI


Subject: kvadranty pomoci K. Ludewiga

Pozorovatel může použít toto schéma, aby precizněji rozlišil - odlišil jednotlivé roviny součinnosti pracovníka a klienta


Subject: kybernetika

Kde se tu, prokrista, bere? Kybernetika a obecná teorie systémů, které v 50. letech splynuly v multidisciplinární Systémovou vědu, zásadně ovlivnily způsob vědeckého uvažování, potažmo psychoterapii..


Subject: láska je láska

Hříčka k vysvětlení proč, při nemožnosti se sblížit, dokážeme zažívat lásky. Struktury a a b se koordinacemi sbližují a zmenšuje se prostor možných rozlišení, až dochází k úplnému zanedbání rozdílů. Tento moment je doprovázen pocity jako láska, identita, porozu¬mění, sblížení, ale i prozření, osvícení a podobně..


Subject: lépe formulované cíle

Klienti přicházejí většinou s tím, co je špatně, ale je užitečnější společně zformulovat cíl společné práce, než probírat stížnosti. Nejde o to, aby terapeut odškrtával jednotlivé body následujícího seznamu, ale aby jim rozuměl a uměl je tvořivě využívat..