Books

Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii / Hrdličková, Petra

Univerzita Palackého, katedra psychologie, 2019. 110 s.

Předmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti terapeuta: „Sebezkušenost - Nezbytný základ nebo přežitá modla?“

Hesla: diplomová práce ; sebezkušenost

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Books

Therapy as Social Construction / Gergen, Kenneth J.

London: SAGE Publications Inc,

This series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.

Hesla: sborník

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Books / citováno studenty

Family Preservation: A Brief Therapy Workbook / Berg, Insoo Kim

London: Brief Therapy Press, 1991. -- ISBN: 1 871697 67 0

This manual is designed to ease your pain a little, to increase your excitement about your work, and to help you grow through your discovery of the amazing human spirit, in both yourself and the client.

Hesla: problémové rodiny ; rodinná psychoterapie ; sanace rodiny ; sociální práce ; sociální péče ; výjimky

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly Recommended


Books / zlatý fond

Leitmotive systemischer Therapie: pracovní verze / Ludewig, Kurt

Stuttgart: Klett-Cota, 2002. 288 s.

Dieses Buch handelt von Entwicklungen in Theorie und Praxis der systemischen Therapie. Weitgehend überarbeitete und aktualisierte Versionen von bisher unveröffentlichten Vorträgen sowie von verstreut in Sammelbänden und Fachzeitschriften erschienenen Texten werden zu einem zusammenhängenden Band über die Grundlagen, Konzepte, Kontexte und Praxis der systemischen Therapie gebündelt.

Hesla: kazuistika ; systemická terapie ; teorie

Viz též: PŘEKLAD kap.2.1; PŘEKLAD kap. 3.3; PŘEKLAD kap. 4.2; PŘEKLAD kap. 4.3; PŘEKLAD kap. 4.4

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly Recommended, Case reports


Books

O vzniku druhů přírodním výběrem: neboli uchování prospěšných plemen v boji o život / Darwin, Charles -- Hadač, Emil -- Hadačová, Alena (překlad podle 2. krit. vydání)

Praha: Nakladatelství Akademie věd, 1953.

Originální název: On the Origin of Species by Means of Natural Selection

Tímto novým, kritickým překladem Darwinova klasického díla „O vzniku druhů“ splácí opožděně česká pokroková biologie a vlastně celá naše pokroková věda vůbec první část velkého dluhu geniálnímu zakladateli vědecké vývojové nauky a vědecké biologie jako takové.

Hesla: evoluce

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Books / sam

Jitro kouzelníků: Úvod do fantaskního realismu / Bergier, Jacques -- Pauwels, Louis

Tato kniha není román, ač její záměr je romaneskní. Nepatří k literatuře vědecké fikce, ač se v ní dotýkáme mýtů, které vyživují tento literární žánr. Není sbírkou bizarních faktů, ačkoli andělu bizarnosti se v ní dobře daří. Není také vědeckým přínosem, nástrojem neznámého učení, svědectvím, dokumentem nebo mravním naučením. Je líčením, někdy legendárním a někdy exaktním, první cesty do ještě sotva probádaných oblastí poznání. Jako v zápisnících renesančních plavců se v ní mísí féerie a pravda, odvážná extrapolace a přesné vidění.

Hesla: postmoderní myšlení

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Books / zlatý fond

Systemická terapie: základy klinické teorie a praxe; 2. vydání / Ludewig, Kurt -- Strnad, Vratislav (překlad)

Praha: Institut pro systemickou zkušenost, 2007. 111 s.

Originální název: Systemische Therapie: Grundlagen klinischer Theorie und Praxis

Toto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna popisem klinické praxe – třemi příkladně zvolenými kazuistickými ilustracemi z okruhu dětského neklidu, mentální anorexie dospívajících a psychotické krize.

Hesla: kazuistika ; rodinná terapie ; systemická terapie ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly Recommended, Case reports


Books

Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View / Bateson, Gregory

Cambridge: At The University Press, 1936.

The present work is a description of certain ceremonial behaviour of the latmul people of New Guinea in which men women and women dress as men, and an attempt crude and imperfect, since the technique is new to relate this behaviour, not only to the structure and pragmatic dress as functioning of latmul culture, but also to its ethos.

Hesla: antropologie ; etnografie ; gender

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Books

Key Works in Radical Constructivism / Glasersfeld, Ernst von

Rotterdam: Sense Publishers, 2007. 323 s. -- ISBN: 978-90-8790-085-4

Western philosophers have with few exceptions perpetuated the belief that true knowledge exists apart from the knower. Although they have been unable to show how it might enter the human head, they have staunchly condemned as ‘genetic fallacy’ any investigation of how the knower might generate it. The essays in the section on the theory of knowledge are intended to provide teachers, parents, and perhaps students themselves with a more fruitful philosophical background.

Hesla: klasika ; kybernetika ; poznání

Viz též: Překlad 22. kapitoly; Překlad 1. kapitoly; Překlad 13. kapitoly; Překlad 6. kapitoly; Překlad 5. kapitoly; Překlad 3. kapitoly; Překlad 4. kapitoly; Překlad 16. kapitoly

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Books

Pečovatelská služba a individuální plánování; 1. vydání / Hauke, Marcela

Praha: Grada, 2011. 136 s. -- ISBN: 978-80-247-3849-9

Kniha má ambice být Vám nápomocna na Vaší cestě naplňování standardů kvality poskytovaných služeb, a to standardů týkajících se individuálního plánování. Nabízí Vám neotřelý pohled na tuto problematiku. Opírám se především o své dlouholeté zkušenosti z práce se seniory v pečovatelských službách a z tvorby standardů, o svou lektorskou činnost zaměřenou na individuální plánování v pečovatelských službách a o zkušenosti z inspekce poskytování sociálních služeb, jíž jsem naši organizaci provedla.

Hesla: individuální plánování ; pečovatelská služba ; sociální práce ; standardy

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books