000002511 001__ 2511
000002511 005__ 20220830085830.0
000002511 041__ $$ačesky
000002511 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hrdlickovapetra$$aHrdličková, Petra
000002511 245__ $$aSebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii
000002511 260__ $$bUniverzita Palackého, katedra psychologie$$c2019
000002511 300__ $$a110 s.
000002511 520__ $$aPředmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti terapeuta: „Sebezkušenost - Nezbytný základ nebo přežitá modla?“
000002511 653__ $$adiplomová práce
000002511 653__ $$asebezkušenost
000002511 8564_ $$s908449$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2511/files/DP_finalni.pdf
000002511 980__ $$aBOOK

000002498 001__ 2498
000002498 005__ 20220202115625.0
000002498 041__ $$aanglicky
000002498 100__ $$0AUTHOR|(SYS)gergenkennethj$$aGergen, Kenneth J.
000002498 245__ $$aTherapy as Social Construction
000002498 260__ $$aLondon$$bSAGE Publications Inc
000002498 520__ $$aThis series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.
000002498 653__ $$asborník
000002498 8564_ $$s5226091$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2498/files/THERAPY_AS_SOCIAL_CONSTRUCTION_EDITED_BY.pdf
000002498 980__ $$aBOOK

000002295 001__ 2295
000002295 005__ 20170603073234.0
000002295 020__ $$a1 871697 67 0
000002295 041__ $$aanglicky
000002295 100__ $$0AUTHOR|(SYS)berginsookim$$aBerg, Insoo Kim
000002295 245__ $$aFamily Preservation$$bA Brief Therapy Workbook
000002295 260__ $$aLondon$$bBrief Therapy Press$$c1991
000002295 520__ $$aThis manual is designed to ease your pain a little, to increase your excitement about your work, and to help you grow through your discovery of the amazing human spirit, in both yourself and the client.
000002295 65017 $$acitováno studenty
000002295 65017 $$azlatý fond
000002295 653__ $$aproblémové rodiny
000002295 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$arodinná psychoterapie
000002295 653__ $$asanace rodiny
000002295 653__ $$asociální péče
000002295 653__ $$0SUBJECT|(SYS)socialniprace$$asociální práce
000002295 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000002295 8564_ $$s683682$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2295/files/family- preservation.pdf
000002295 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/874$$pPŘEKLAD
000002295 980__ $$aBOOK

000002213 001__ 2213
000002213 005__ 20190725135946.0
000002213 041__ $$aněmecky
000002213 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ludewigkurt$$aLudewig, Kurt
000002213 245__ $$aLeitmotive systemischer Therapie$$bpracovní verze
000002213 260__ $$aStuttgart$$bKlett-Cota$$c2002
000002213 300__ $$a288 s.
000002213 520__ $$aDieses Buch handelt von Entwicklungen in Theorie und Praxis der systemischen Therapie. Weitgehend überarbeitete und aktualisierte Versionen von bisher unveröffentlichten Vorträgen sowie von verstreut in Sammelbänden und Fachzeitschriften erschienenen Texten werden zu einem zusammenhängenden Band über die Grundlagen, Konzepte, Kontexte und Praxis der systemischen Therapie gebündelt.
000002213 653__ $$0SUBJECT|(SYS)teorie$$ateorie
000002213 653__ $$0SUBJECT|(SYS)systemickaterapie$$asystemická terapie
000002213 653__ $$akazuistika
000002213 65017 $$azlatý fond
000002213 8564_ $$s964061$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2213/files/Ludewig, Kurt - Leitmotive.pdf
000002213 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2328$$pPŘEKLAD kap.2.1
000002213 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2329$$pPŘEKLAD kap. 3.3
000002213 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1839$$pPŘEKLAD kap. 4.2
000002213 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2330$$pPŘEKLAD kap. 4.3
000002213 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2366$$pPŘEKLAD kap. 4.4
000002213 980__ $$aBOOK

000002209 001__ 2209
000002209 005__ 20160502101844.0
000002209 041__ $$ačesky
000002209 100__ $$0AUTHOR|(SYS)darwincharles$$aDarwin, Charles
000002209 245__ $$aO vzniku druhů přírodním výběrem$$bneboli uchování prospěšných plemen v boji o život
000002209 260__ $$aPraha$$bNakladatelství Akademie věd$$c1953
000002209 520__ $$aTímto novým, kritickým překladem Darwinova klasického díla „O vzniku druhů“ splácí opožděně česká pokroková biologie a vlastně celá naše pokroková věda vůbec první část velkého dluhu geniálnímu zakladateli vědecké vývojové nauky a vědecké biologie jako takové.
000002209 653__ $$aevoluce
000002209 700__ $$0AUTHOR|(SYS)hadacemil$$aHadač, Emil
000002209 700__ $$0AUTHOR|(SYS)hadacovaalena$$aHadačová, Alena$$epřeklad podle 2. krit. vydání
000002209 765__ $$tOn the Origin of Species by Means of Natural Selection
000002209 8564_ $$s2003105$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2209/files/Darwin, Charles.pdf
000002209 980__ $$aBOOK

000002202 001__ 2202
000002202 005__ 20160502095641.0
000002202 041__ $$ačesky
000002202 100__ $$0AUTHOR|(SYS)bergierjacques$$aBergier, Jacques
000002202 245__ $$aJitro kouzelníků$$bÚvod do fantaskního realismu
000002202 520__ $$aTato kniha není román, ač její záměr je romaneskní. Nepatří k literatuře vědecké fikce, ač se v ní dotýkáme mýtů, které vyživují tento literární žánr. Není sbírkou bizarních faktů, ačkoli andělu bizarnosti se v ní dobře daří. Není také vědeckým přínosem, nástrojem neznámého učení, svědectvím, dokumentem nebo mravním naučením. Je líčením, někdy legendárním a někdy exaktním, první cesty do ještě sotva probádaných oblastí poznání. Jako v zápisnících renesančních plavců se v ní mísí féerie a pravda, odvážná extrapolace a přesné vidění.
000002202 653__ $$apostmoderní myšlení
000002202 65017 $$asam
000002202 700__ $$0AUTHOR|(SYS)pauwelslouis$$aPauwels, Louis
000002202 8564_ $$s1687205$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2202/files/jitro.pdf
000002202 980__ $$aBOOK

000002197 001__ 2197
000002197 005__ 20170318093206.0
000002197 041__ $$ačesky
000002197 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ludewigkurt$$aLudewig, Kurt
000002197 245__ $$aSystemická terapie$$bzáklady klinické teorie a praxe
000002197 250__ $$a2. vydání
000002197 260__ $$aPraha$$bInstitut pro systemickou zkušenost$$c2007
000002197 300__ $$a111 s.
000002197 520__ $$aToto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna popisem klinické praxe – třemi příkladně zvolenými kazuistickými ilustracemi z okruhu dětského neklidu, mentální anorexie dospívajících a psychotické krize.
000002197 65017 $$azlatý fond
000002197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$arodinná terapie
000002197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)teorie$$ateorie
000002197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)systemickaterapie$$asystemická terapie
000002197 653__ $$akazuistika
000002197 700__ $$0AUTHOR|(SYS)strnadvratislav$$aStrnad, Vratislav$$epřeklad
000002197 765__ $$tSystemische Therapie: Grundlagen klinischer Theorie und Praxis
000002197 8564_ $$s2019393$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2197/files/Ludewig terapie.pdf
000002197 980__ $$aBOOK

000002012 001__ 2012
000002012 005__ 20150906101600.0
000002012 041__ $$ačesky
000002012 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000002012 245__ $$aNaven$$bA Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View
000002012 260__ $$aCambridge$$bAt The University Press$$c1936
000002012 520__ $$aThe present work is a description of certain ceremonial behaviour of the latmul people of New Guinea in which men women and women dress as men, and an attempt crude and imperfect, since the technique is new to relate this behaviour, not only to the structure and pragmatic dress as functioning of latmul culture, but also to its ethos.
000002012 653__ $$0SUBJECT|(SYS)antropologie$$aantropologie
000002012 653__ $$aetnografie
000002012 653__ $$agender
000002012 8564_ $$s22611077$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2012/files/original.pdf
000002012 980__ $$aBOOK

000001833 001__ 1833
000001833 005__ 20150608164848.0
000001833 020__ $$a978-90-8790-085-4
000001833 041__ $$aanglicky
000001833 100__ $$0AUTHOR|(SYS)glasersfeldernstvon$$aGlasersfeld, Ernst von
000001833 245__ $$aKey Works in Radical Constructivism
000001833 260__ $$aRotterdam$$bSense Publishers$$c2007
000001833 300__ $$a323 s.
000001833 520__ $$aWestern philosophers have with few exceptions perpetuated the belief that true knowledge exists apart from the knower. Although they have been unable to show how it might enter the human head, they have staunchly condemned as ‘genetic fallacy’ any investigation of how the knower might generate it. The essays in the section on the theory of knowledge are intended to provide teachers, parents, and perhaps students themselves with a more fruitful philosophical background.
000001833 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kybernetika$$akybernetika
000001833 653__ $$apoznání
000001833 653__ $$aklasika
000001833 8564_ $$s2421530$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1833/files/Key.pdf$$yoriginal
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1967$$pPřeklad 22. kapitoly
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2034$$pPřeklad 1. kapitoly
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2039$$pPřeklad 13. kapitoly
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2038$$pPřeklad 6. kapitoly
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2037$$pPřeklad 5. kapitoly
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2036$$pPřeklad 3. kapitoly
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2035$$pPřeklad 4. kapitoly
000001833 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/2040$$pPřeklad 16. kapitoly
000001833 980__ $$aBOOK

000001832 001__ 1832
000001832 005__ 20150906155311.0
000001832 020__ $$a978-80-247-3849-9
000001832 041__ $$ačesky
000001832 100__ $$0AUTHOR|(SYS)haukemarcela$$aHauke, Marcela
000001832 245__ $$aPečovatelská služba a individuální plánování
000001832 250__ $$a1. vydání
000001832 260__ $$aPraha$$bGrada$$c2011
000001832 300__ $$a136 s.
000001832 520__ $$aKniha má ambice být Vám nápomocna na Vaší cestě naplňování standardů kvality poskytovaných služeb, a to standardů týkajících se individuálního plánování. Nabízí Vám neotřelý pohled na tuto problematiku. Opírám se především o své dlouholeté zkušenosti z práce se seniory v pečovatelských službách a z tvorby standardů, o svou lektorskou činnost zaměřenou na individuální plánování v pečovatelských službách a o zkušenosti z inspekce poskytování sociálních služeb, jíž jsem naši organizaci provedla.
000001832 653__ $$astandardy
000001832 653__ $$aindividuální plánování
000001832 653__ $$apečovatelská služba
000001832 653__ $$0SUBJECT|(SYS)socialniprace$$asociální práce
000001832 653__ $$aindividuální plánování
000001832 653__ $$apečovatelská služba
000001832 8564_ $$s102481$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1832/files/priloha4 .pdf
000001832 8564_ $$s22815$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1832/files/priloha 1.pdf
000001832 8564_ $$s54451$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1832/files/priloha 2.pdf
000001832 8564_ $$s94846$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1832/files/priloha 3.pdf
000001832 8564_ $$s558183$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1832/files/kniha.pdf
000001832 980__ $$aBOOK