Wittgenstein a pravidla našich jazykových her

Když se řekne Ludwig Wittgenstein, vybaví se člověku, který to jméno už někdy slyšel, nejspíše termín jazyková hra. Tento termín si Wittgenstein vybral, aby se v rámci své pozdní filosofie distancoval od určitého druhu názorů na jazyk (druhu, kterého byly i jeho vlastní ranější filosofické názory). Chtěl jeho pomocí zdůraznit ...

by Peregrin, Jaroslav | 3 úno 2022, 10:04


Návštěva na jiné planetě

Čas od času mi přijde užitečné zavítat tzv. jinam, abych získala nové podněty a pohled zvenku i na svoje vlastní přemýšlení. Je překvapivé, jak různé kultury a zvyky panují na různých planetách, osídlených zdánlivě stejným živočišným druhem, supervizory. Vystoupit z komfortní zóny zavedených mravů abych tak řekla, bývá vítaným dobrodružstvím. ...

by Kunertová, Olga | 3 úno 2022, 9:58


Therapy as Social Construction

This series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.

by Gergen, Kenneth J. | 2 úno 2022, 11:47 | sborník  


Láska léčí: polemika (nejen) s Pavlem Ratajem

Zásadní problém je podle mého názoru v představě, že závislost je jak v partnerském vztahu, tak v terapii cizorodým prvkem, jakýmsi nádorem, který roste uvnitř člověka a přináší s sebou nespolehlivost, agresivitu, neschopnost naslouchat. K této představě nám pochopitelně pomáhá rozšířené pojetí, že závislost je porucha, nemoc. Něco, co najednou ...

by Nepustil, Pavel | 2 úno 2022, 11:38


O smyslu intervenování

Pokouším se ve zkratce a poměrně riskantně – v nároku na porozumění - popsat komplexitu procesů, které jsou ve hře v „dosti dobré“ psychoterapii, v níž jde na rozdíl od medicíny o poněkud víc, smím-li se tak rouhat. Nejde totiž o život a přežití, o koloběh života a smrti, ale o kvalitu ...

by Strnad, Vratislav | 2 úno 2022, 11:29


Teorie změny napříč vybranými směry: populárními v ČR

Snažím se o komparaci podobností a rozdílů v rámci teorie změny u individuální formy terapie. V této práci prezentuji tedy obecný přístup k teorii změny, bez ohledu na skupiny pacientů vyžadující konkrétní úpravy procesu změny – např. děti, psychotičtí pacienti. Ve své práci se chci zaměřit konkrétně na situaci v ...

by Marešová, Tereza | 2 úno 2022, 11:07 | diplomová práce  


Konstruktivismus a realita: mezi Foersterem, Maturanou a Kuhnem

Tato práce se věnuje představení konstruktivistického myšlenkového směru a jeho srovnání s teorií vědeckých revolucí a konceptem paradigmatu Thomase Kuhna. Konstruktivismus je v této práci zastoupen radikálními interpretacemi Foerstera, Maturany a Varely. Ty jsou následně konfrontovány s Kuhnovým výkladem vědeckých revolucí. V závěru práce argumentuji, že Kuhnův koncept paradigmatu lze ...

by Duda, Marek | 2 úno 2022, 11:00 | diplomová práce  


Search of the Mind: Humberto Maturana

Over the centuries we have had a paradigm of thinking that the mind is in the head. That the mind exists somewhere in the brain and that it processes and stores information. On a closer inspection of the brain you would find that the entity we call "mind" is not ...

| PŘEKLAD

by Cull, Jane | 2 úno 2022, 10:09


The Fox and the Hedgahog

After 45 years of doing therapy, I know one thing for sure, and that’s that I don’t know much for sure.

| Psychotherapy Networker

by Doherty, William | 24 zář 2021, 19:33 | reflektování  


Škálování v procesu odvykání kouření

Článek přináší rozšířenou verzi příspěvku předneseného na konferenci „Tvořivé cesty ke změnám“ v Olomouci dne 4. října 2019, ale i více informací o přístupu zaměřeném na řešení pro ty čtenáře, kteří jej blíže neznají.

by Šimková, Lenka | 17 kvě 2020, 7:39