Fenomén jazyka v psychoterapii

Ačkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou) a metafyzikou. Je významné, že psychologie ...

by Strnad, Vratislav ; Úlehla, Ivan | 11 Oct 2022, 13:24


Leeds Systemic Family Therapy Manual

The manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some ...

by Stratton, Peter ; Cottrell, David ; Shapiro, David | 11 Oct 2022, 12:53 | návody   efektivita   výzkum  


A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge

Philosophy being nothing else but the study of wisdom and truth, it may with reason be expected that those who have spent most time and pains in it should enjoy a greater calm and serenity of mind, a greater clearness and evidence of knowledge, and be less disturbed with doubts ...

by Berkeley, George | 11 Oct 2022, 12:38


The Constructivist Approach to Teaching

The development of a constructivist theory of knowing has been the focus of my interest for several decades. It was a philosophical interest that arose originally out of work concerning first the structure and semantics of several languages and later cognitive psychology. Therefore, the title of this chapter may need ...

by Glasersfeld, Ernst von | 11 Oct 2022, 12:27


Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii

Předmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti ...

by Hrdličková, Petra | 30 Aug 2022, 8:50 | diplomová práce   sebezkušenost  


What is Systemic about Systemic Therapy?: Therapy Model Muddle Embodied Systemic Practice

A critical review of some of the historical debates among systemic therapists suggests that the enactment of systemic practice has largely been eclipsed by an over-emphasis on interpretation, narrative, and theoretical understanding. We argue that being principally organized by any therapeutic model—whether it advocates a postmodern, narrative, systemic, or other ...

by Keeney, Hillary ; Keeney, Bradford | 30 Aug 2022, 8:35


Cybernetics of Cybernetics

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two ...

by Foerster, Heinz von | 30 Aug 2022, 8:21 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Wittgenstein a pravidla našich jazykových her

Když se řekne Ludwig Wittgenstein, vybaví se člověku, který to jméno už někdy slyšel, nejspíše termín jazyková hra. Tento termín si Wittgenstein vybral, aby se v rámci své pozdní filosofie distancoval od určitého druhu názorů na jazyk (druhu, kterého byly i jeho vlastní ranější filosofické názory). Chtěl jeho pomocí zdůraznit ...

by Peregrin, Jaroslav | 3 Feb 2022, 10:04


Návštěva na jiné planetě

Čas od času mi přijde užitečné zavítat tzv. jinam, abych získala nové podněty a pohled zvenku i na svoje vlastní přemýšlení. Je překvapivé, jak různé kultury a zvyky panují na různých planetách, osídlených zdánlivě stejným živočišným druhem, supervizory. Vystoupit z komfortní zóny zavedených mravů abych tak řekla, bývá vítaným dobrodružstvím. ...

by Kunertová, Olga | 3 Feb 2022, 9:58


Therapy as Social Construction

This series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.

by Gergen, Kenneth J. | 2 Feb 2022, 11:47 | sborník