Reports / sam

Fenomén jazyka v psychoterapii / Strnad, Vratislav -- Úlehla, Ivan

ISZ Praha: 1996.

Ačkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou) a metafyzikou. Je významné, že psychologie a psychoterapie si do dnešní doby ponechaly ambivalentní vztah ke své identitě, dodnes jsou zatíženy analogiemi z oblasti fyziky, biologie a nověji z oblasti kybernetiky, teorie systémů a informatiky.Tyto analogie ovšem předmět psychologie nevyjasňují, nýbrž jej činí ještě nejasnějším.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Articles

Leeds Systemic Family Therapy Manual / Stratton, Peter -- Cottrell, David -- Shapiro, David

Leeds, UK: Leeds Family Therapy & Research Centre, School of Psychology, University of Leeds, 2000.

The manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some flexibility to express their own creativity.

Hesla: efektivita ; návody ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles

A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge / Berkeley, George

- 1710

Philosophy being nothing else but the study of wisdom and truth, it may with reason be expected that those who have spent most time and pains in it should enjoy a greater calm and serenity of mind, a greater clearness and evidence of knowledge, and be less disturbed with doubts and difficulties than other men. Yet so it is, we see the illiterate bulk of mankind that walk the high-road of plain common sense, and are governed by the dictates of nature, for the most part easy and undisturbed.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles

The Constructivist Approach to Teaching / Glasersfeld, Ernst von

In: P. Steffe and J. Gale Eds. Constructivism in Education. - s. 3-15. - 1995

The development of a constructivist theory of knowing has been the focus of my interest for several decades. It was a philosophical interest that arose originally out of work concerning first the structure and semantics of several languages and later cognitive psychology. Therefore, the title of this chapter may need an explanation. Rosalind Driver, Reinders Duit, Heinrich Bauersfeld, and Paul Cobb can speak about teaching from their own immediate experiences, whereas I have never taught any of the subjects in which readers are experts. When I focus on the theory of constructivism, one may wonder why a proponent of such a peculiar theory of knowing should have anything to say about education in mathematics or science. It is a question I have often asked myself. If all goes well, some justification will be seen at the end of my essay.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Books

Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii / Hrdličková, Petra

Univerzita Palackého, katedra psychologie, 2019. 110 s.

Předmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti terapeuta: „Sebezkušenost - Nezbytný základ nebo přežitá modla?“

Hesla: diplomová práce ; sebezkušenost

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Articles / studijní materiály/autorské práce

What is Systemic about Systemic Therapy?: Therapy Model Muddle Embodied Systemic Practice / Keeney, Hillary -- Keeney, Bradford

A critical review of some of the historical debates among systemic therapists suggests that the enactment of systemic practice has largely been eclipsed by an over-emphasis on interpretation, narrative, and theoretical understanding. We argue that being principally organized by any therapeutic model—whether it advocates a postmodern, narrative, systemic, or other view—maintains the hegemony not of only a singular form of interpretation, but of interpretation itself. We suggest the practical shift intended by systemic and cybernetic contributions to the field involved its implicit encouragement of an always ready-to-change therapy, creatively guided by interactivity rather than allegiance to any habituated form.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles / studijní materiály/autorské práce

Cybernetics of Cybernetics / Foerster, Heinz von

- 1979
In: Krippendorff K. (ed.) Communication and Control in Society. Gordon and Breach, New York: 5–8.

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two instances, you may rightly expect me to open my remarks today again with a theorem. Indeed I shall do so but it will not bear my name. It can be traced back to Humberto Maturana, the Chilean neurophysiologist, who a few years ago, fascinated us with his presentation on “autopoiesis”, the organization of living things.

Hesla: etika ; kybernetika ; radikální konstruktivismus ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Reports

Wittgenstein a pravidla našich jazykových her / Peregrin, Jaroslav

12 s.

Když se řekne Ludwig Wittgenstein, vybaví se člověku, který to jméno už někdy slyšel, nejspíše termín jazyková hra. Tento termín si Wittgenstein vybral, aby se v rámci své pozdní filosofie distancoval od určitého druhu názorů na jazyk (druhu, kterého byly i jeho vlastní ranější filosofické názory). Chtěl jeho pomocí zdůraznit různorodost lidských aktivit, které se opírají o jazyk.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Návštěva na jiné planetě / Kunertová, Olga

2020. 2 s.

Čas od času mi přijde užitečné zavítat tzv. jinam, abych získala nové podněty a pohled zvenku i na svoje vlastní přemýšlení. Je překvapivé, jak různé kultury a zvyky panují na různých planetách, osídlených zdánlivě stejným živočišným druhem, supervizory. Vystoupit z komfortní zóny zavedených mravů abych tak řekla, bývá vítaným dobrodružstvím. Ale ne vždycky se to povede.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Books

Therapy as Social Construction / Gergen, Kenneth J.

London: SAGE Publications Inc,

This series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.

Hesla: sborník

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books