Social Construction and Relationism: A Conversation with Kenneth Gergen

Kenneth Gergen is one of the most widely known contributors to social constructionist thought in the world today. Since the publication of his paper “Social Psychology as History” he has become a central player in what is known as the Social Psychology Crisis.

by Aceros, Juan C | 15 Nov 2017, 14:55 | konstrukcionismus  


Systemický pohled na trauma: v kontextu krizové intervence

Trauma; Dekonstrukce pojmu trauma; Systemické nástroje pro práci s traumatem.

by Adámek, Tomáš | 13 Aug 2018, 14:42 | prezentace   trauma  


Má velká doba byla malá

Jedna báseň pro psychoterapeuty.

KN3

by Andersen, Benny | 26 Mar 2014, 10:04 | dánská poezie  


Organizace v kontextu: od rozdělení k synchronicitě

Tradičně rozlišujeme mezi organizací a světem tam venku – mezi vnitřním a vnějším. „My jsme Penn State !“ bylo po desítky let sjednocující zvolání univerzity. Tato slova prohlašují, že členové Penn State vytváří hranici okolo univerzity, která rozděluje ty, kteří jsou uvnitř a ty, kteří jsou vně. Pro některé účely ...

by Anderson, Harlene ; Gergen, Kenneth J. | 9 Sep 2014, 9:30


Téma víry v psychoterapii

Příspěvek klade otázku, zda je psychoterapie, popřípadě psychologie jako jeden z jejích zdrojů, schopna přispět klientům v otázkách jejich světonázorové víry. Odpovídá, že takové přispění je možné tam, kde vyznávaná víra nebo osobní rozpaky, poruchové příznaky či zakoušené utrpení v souvislosti s ní jsou provázeny nebo působeny psychologickými motivy či ...

| http://www.pvsps.cz/

by Balcar, Karel | 28 Jul 2017, 10:50 | vyznání   návody  


Současné trendy v psychoterapii

V tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu ...

by Balcar, Karel | 12 Dec 2018, 10:52 | společný základ   kritická úvaha   psychoterapie   teorie  


Gregory Bateson, cybernetics, and the social/behavioral sciences

Gregory Bateson's interdisciplinary work in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology was profoundly influenced by the ideas set forth in systems theory, communication theory, information theory and cybernetics. As is now quite common, Bateson used the single term cybernetics in reference to an aggregate of these ideas that grew together shortly ...

| Gregory Bateson, cybernetics, and the social/behavioral sciences

by Bale, Lawrence, S. | 9 Sep 2014, 9:52


Gregory Bateson's Theory of Mind: Practical Applications to Pedagogy

Gregory Bateson was one of the first scholars to appreciate that the patterns of organization and relational symmetry evident in all living systems are indicative of mind. We should not forget that due to the nineteenth century polemic between science and religion, any consideration of purpose and plan, e.g., mental ...

| Gregory Bateson's Theory of Mind: Practical Applications to Pedagogy

by Bale, Lawrence, S. | 9 Sep 2014, 11:42


Psychologické eseje: Virginia Satirová

S S Virginií Satirovou jsem se poprvé setkal pouhý měsíc po dokončení studia poradenské psychologie v rámci krátkého pětidenního semináře. Přístup, k němuž nás ve škole vedli, vycházel ze strukturovaného rogeriánského modelu stojícího na volné asociaci myšlenek a pocitů, na autenticitě, bezvýhradném přijetí a empatii.

by Banmen, John | 21 Jan 2017, 11:08