10 let výcviku Umění terapie

Všechno, co o systemice opravdu potřebuju znát, jsem se sice nenaučil ve školce, ale v mnohém je to tak prosté, jako by to ze školky bylo. Během posledních asi 25 let se mi tenhle styl uvažování a práce s klienty stal vlastní. V naivních začátcích a prvotním nadšení jsme začali ...

| SOFT

by Úlehla, Ivan ; Macek, Zdeněk | 8 Feb 2015, 9:15 | klasika   výcvik  


Adlerian Therapy as a Relational Constructivist Approach

The author presents the elements of the postmodern perspective present in contemporary psychotherapy. Moreover, he indicates the usefulness of some therapeutic techniques, mirroring the tendencies represAccording to R. A. Neimeyer (2000) and Botella and Herrero (2000), an integrative bridge between cognitive constructivist and social constructionist approaches to therapy might be ...

by Watts, Richard E. | 21 Jan 2017, 11:43 | adleriánská terapie   relational constructivist  


Adolescence jako komunikační rébus

Když říkám, že jako post-adolescent umím (podle své soukromé definice) rozlišovat mezi očekáváními svého okolí a mezi svými vlastními očekáváními jako věci různými, neříkám, že umím řešit neustálé rozdíly a někdy i rozpory těchto očekávání. Neumím je řešit, rozhodně jsem začal přestávat je řešit. Pouze skromně říkám, že tyto různé ...

by Strnad, Vratislav | 6 May 2014, 14:05


Against Realist Instruction: Superficial Success Masking Catastrophic Failure and an Alternative

In Radical Constructivism (RC) (Glasersfeld 1991) we judge our understanding by what can be accomplished using that understand- ing. Realists do not understand the notion that RC is not about “truth,” but about fit to experience. In this article, we look at evidence in educational settings. While the evidence will ...

by Dykstra, Dewey I. Jr. | 10 Sep 2014, 15:01 | vyučování  


Ancient Wisdom and Contemporary Ecological Problems

The Australian Aborigines' environmental culture and the "double bind" approach used in the program of Alcoholics Anonymous are considered as a source for the generation of a new strategy for dealing with the ecological problems of our day. The strategy aims at achieving a negotiated outcome in issues of high ...

by Fell, Lloyd ; Dimitrov, Vladimir ; Russell, David | 16 Sep 2014, 7:48


Postmoderní situace v dějepisectví: aneb Mysliti jako Třeštík

Trvalo nějakou dobu, než jsem se dostal k tomu, abych si Třeštíkovu knížku přečetl. Připadl jsem na ni díky několika na sebe navazujícím ohlasům a citacím, na něž jsem porůznu narazil a které prozrazovaly, že úvahy, v této knížce obsažené, budou určitě kontroverzní. Nejsem historik, takže jsem jen pozvolna zaznamenával, ...

by Blecha, Ivan | 18 Mar 2015, 10:07 | kritika  


Anorexia Nervosa: Sloučení terapie poezií a narativní terapie v ambulantní léčbě mladých žen

Současný trend v léčbě žen s mentální anorexií si často jako primární terapeutický cíl klade přírůstek na váze, bez toho aniž by se současně zaměřil na psychologické aspekty. Výsledkem tohoto jednoduchého vidění je pak skutečnost, že řada žen projde léčbou, aniž by se uzdravila. Tento článek přináší alternativní léčebný model. ...

by Robbins, Joy M. ; Pehrsson, Dale-Elizabeth | 16 Sep 2014, 7:41


Úvod do strategické terapie rodinného systému: antologie odborných textů

Teprve nedávno jsme se začali vážně zabývat kontextem rodinného života. Stává se očividnějším, že rodiny procházejí vývojovým procesem v proudu času a lidská bolest a psychiatrické symptomy se objevují tehdy, když se tento proces přeruší

by Haley, Jay ; Erickson, Milton H. ; Boš, Petr | 7 Jan 2015, 15:53 | rodinná terapie   strategická terapie   vývoj rodiny  


Aplikace systemického přístupu v psychoterapii onkologicky nemocných

Cílem psychoterapie pro onkologicky nemocné je poskytnout bezpečný prostor pro vyjádření nemocného, které zahrnuje pestrou škálu emocí, ale i konkrétních potíží a problémů. Podstatným cílem je také navrácení kompetencí nemocnému k spolurozhodování o léčbě a jeho dalším životě. Uvedené kazuistiky vycházejí z několikaletých zkušeností autorky jako psychoterapeutky pro onkologicky nemocné.

by Březinová, Jana | 5 May 2014, 7:52 | zázračná otázka   terapeutické postupy   kazuistika   nemoc