Six days of dying

Mary Catherine Bateson tells very movingly the story of Gregory's death and the days before and after.

| Six days of dying

by Bateson, Mary Catherine | 9 Sep 2014, 11:54


Teorie poznání založená na teorii Autopoiesis

Příspěvek se zabývá teorií poznání založené na teorii fungování seberegulujících se systémů. Příspěvek původně vznikl jako seminární práce a vychází především z textů Humberta Maturany.

by Havlásková, Markéta | 5 May 2014, 8:05 | informační uzavřenost   autopoiesa   biologie  


Má velká doba byla malá

Jedna báseň pro psychoterapeuty.

KN3

by Andersen, Benny | 26 Mar 2014, 10:04 | dánská poezie  


Mysl & příroda nezbytná jednota; 1. vyd.

Tato kniha i myšlenky, které vedly k jejímu vzniku, se rozvíjely po dobu mnoha let a vdéčím za ně všemu, co jsem zmiňoval v pŕedmluvé ke své pŕedcházející knize, Steps to an Ecology of Mind. Protože jsem se zde pokusil psát tak, abych byl srozumitelný těm, kteŕí Steps nečetli, uvedu ...

KN9

by Bateson, Gregory | 26 Mar 2014, 11:04 | teorie poznání   mysl   filozofie přírody   věda a příroda  


Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení

V knize se objevují snad všechny základní myšlenky krátké terapie zaměření na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu "nespravuj, co není rozbité" či "dělej víc toho, co funguje" atd. Zároveň s ...

KN26

by Berg, Insoo Kim ; Úlehla, Ivan | 26 Mar 2014, 16:04 | 1 review | problémové rodiny   rodinná psychoterapie   sanace rodiny   sociální péče   sociální práce   výjimky  


The tree of knowledge

This book will start readers thinking in new ways about both science and philosophy. The authors have been most ingenious in finding means to explain at the same our human processes of thought and the facts of biology. There are fresh insights on every page, presented very clearly. Dr. Maturana ...

KN46

by Maturana, Humberto ; Varela, Francisco J. | 28 Mar 2014, 10:04 | fyziologie   kognitivní psychologie   neuropsychologie   smyslové vnímání   studie   učení  


Horké tipy: Dělat běžné (obyčejné) výjimečným - "Jak se s tím vyrovnáte (jak si s tím poradíte)?"

Mnoho lidí věří, že když je hlavní premisa SFBT tak jednoduchá, musí to být snadné to dělat. Jsou překvapeni když zjistí, že terapeut musí pracovat velmi tvrdě jen v tom "vytrvat tam" a nevzdat se klienta jako beznadějného. Toto platí zvlášť, když terapeut nevěří, že klient má zdroje a schopnost ...

by Berg, Insoo Kim ; Pomajzlová, Jana | 1 Apr 2014, 14:30 | kazuistika   přepis rozhovoru