Documentation

Jak vyhledávat

Možnosti zkoumání Studovny, hledání v jednotlivých polích, filtrování a třídění výpisů.

Popis nástrojů pro hledání

Tlačítko + nabízí možnosti rozšířeného vyhledávání.

Tlačítko ozubené kolečko nabízí možnosti nastavení zobrazení vyhledaných záznamů.

  • Počet záznamů na stránce
  • Způsob zobrazení vyhledaných záznamů - stručný (HTML brief) nebo podrobný (HTML detailed) záznam
  • Řazení záznamů na stránce – od nejnovějšího, podle autora, názvu nebo roku vydání

Tlačítko ? nabízí tipy pro kombinované vyhledávání a podrobný anglický návod, jak hledat.

Jak hledat

Hledat lze v celém souboru nebo ve vybraných kolekcích. Hledat lze ve všech nebo pouze vybraných polích. Standardní nastavení je hledání ve všech kolekcích podle oprávnění uživatele a ve všech polích.

Do vyhledávacího okénka zadejte hledaný termín a odešlete entrem nebo tlačítkem Hledat. Získáte seznam všech záznamů, které hledaný termín obsahují. Pokud odešlete tlačítkem Hledat nevyplněné vyhledávací okénko, získáte výpis všech záznamů ve Studovně.

Kliknutím na název kolekce získáte výpis všech záznamů v kolekci.

Vyhledané záznamy je možné dále filtrovat v levé navigaci podle kolekce, autora a roku publikování nebo řadit pomocí tlačítka Seřadit podle. Mezi stručným a podrobným zobrazením záznamů je možné přepínat tlačítkem Výpis.
Upozornění: Seznamy filtrované levou navigací nelze dále řadit pomocí tlačítka Seřadit podle.

Všechny hledané termíny lze kombinovat pomocí znamének plus - přidat + a minus vyloučit-.
Pro vyhledání víceslovného výrazu se užívají uvozovky.
Pro náhradu části hledaného výrazu se používá hvězdička* (např. šum* najde šumák, šumivý, šumař...) .

Hledání přímo v polích autor, název, rok, anotace, hesla, citované zdroje

Hledání přímo v jednotlivých polích je pod tlačítkem plus. Zde se nachází formulář pro jednoduché a rozšířené vyhledávání v jednotlivých polích. Rychlejší je použítí vyhledávacího políčka na hlavní stránce. Do vyhledávacího políčka se zadá název pole, ve kterém se má vyhledávat a hledaný výraz.

Hledání autora
Do vyhledávacího okénka se napíše písmeno a – objeví se nabídka author: Vybrat klikem nebo entrem. Za dvojtečku se píše jméno autora např. strnad - nezáleží na velkých a malých písmenech ani diakritice - postupně se objevují autoři v našeptávátku. Buď se klikem vybere z našeptávátka a pak se stiskne tlačítko Hledat nebo Enter nebo se nevybere a dá se rovnou Enter nebo Hledat. Zobrazí se záznamy od hledaného autora.

Hledání v názvu
Do vyhledávacího okénka se napíše písmeno t – objeví se nabídka title: Vybrat klikem nebo entrem. Za dvojtečku se píše hledané slovo např. cesta - nezáleží na velkých a malých písmenech ani diakritice - pak se stiskne tlačítko Hledat nebo Enter. Vypíšou všechny záznamy, kde se v názvu vyskytuje slovo cesta.

Hledat podle data publikování nebo časovového intervalu/období
Do vyhledávacího okénka se napíše písmeno y – objeví se nabídka year: Vybrat klikem nebo entrem. Za dvojtečku se píše 2008 nebo pro interval 2004->2008, pak se stiskne tlačítko Hledat nebo Enter. Zobrazí se záznamy, který mají publikační datum v roce 2008 nebo v intervalu 2004-2008.

Hledání v anotacích
Do vyhledávacího okénka se napíše písmeno a – objeví se nabídka abstract: Vybrat klikem nebo entrem. Za dvojtečku se píše hledané slovo např. prášky - nezáleží na velkých a malých písmenech ani diakritice - pak se stiskne tlačítko Hledat nebo Enter. Zobrazí se všechny záznamy, které v anotaci obsahují slovo prášky.

Hledání v heslech/klíčových slovech
Do vyhledávacího okénka se napíše písmeno k – objeví se nabídka keyword: Vybrat klikem nebo entrem. Za dvojtečku se píše hledané slovo např. pražský - nezáleží na velkých a malých písmenech ani diakritice - pak se stiskne tlačítko Hledat nebo Enter. Vypíšou všechny záznamy, kde se mezi klíčovými slovy nebo hesly objeví pražský.
Upozornění: Klíčová slova nejsou vždy heslem!

Hledání v citovaných zdrojích (= literatura uvedená u dokumentů = závěrečných prací = citováno studenty)
Upozornění: V citovaných zdrojích se dá vyhledávat pouze takto tj. že se použije níže uvedený postup nebo že se pod tlačítkem + vybere možnost rozšířeného vyhledávání a vybere se hledání v poli reference.
Do vyhledávacího okénka se napíše písmeno r – objeví se nabídka reference: Vybrat klikem nebo entrem. Za dvojtečku se píše hledané slovo např. na pohovce- nezáleží na velkých a malých písmenech ani diakritice - pak se stiskne tlačítko Hledat nebo Enter. Vypíšou se všechny záznamy dokumentů, které citovaly nebo odkazovaly na Lži na pohovce. Zde se dá zjistit např. který absolvent citoval určitý zdroj nebo kolik studentů citovalo Lži na pohovce. Upozornění - ve vyhledaných záznamech nebude nikde vidět na pohovce. Tato informace je uvedena u jednotlivých záznamů dokumentů pod záložkou Citované zdroje.

Hledat všechny citované zdroje
Do vyhledávacího okénka se napíše písmeno r – objeví se nabídka reportnumber: Vybrat klikem nebo entrem. Za dvojtečku se píše hledané číslo citovaného zdroje např. KN* - všechna čísla citovaných zdrojů začínají KN - a pak se stiskne tlačítko Hledat nebo Enter. Vypíšou se všechny záznamy dokumentů, které byly citovány studenty v závěrečných pracích.

V kolekcích: Documentation


Documentation

Zásady užívání Studovny Systemiky

Vážení přátelé,

těší nás, že jste se rozhodli pracovat ve Studovně Systemiky. Při využívání zde uvedených zdrojů  mějte prosím na paměti, že se jedná o materiály určené výhradně pro Vaši vlastní práci a studium.

Materiály lze řádně citovat podle standardních pravidel, nelze je však za žádných okolností dále šířit nebo sdílet na sociálních sítích, ani užívat k jiným účelům nebo jiným způsobem, než jak je stanoveno vydavatelem v Zásadách užívání Studovny Systemika.

Žádostí o registraci pro získání přístupu a přístupem na níže uvedenou stránku přijímáte bez výhrad a omezení tyto Zásady užívání:

1. Tyto Zásady užívání platí pro užívání webových stránek Studovna Systemiky na adrese systemika.g-i.cz (dále jen "webové stránky").

2. Materiály na webových stránkách jsou chráněny podle platného autorského práva.  Všechna práva jsou vyhrazena. Vydavatelem stránek je GI systém s.r.o., který poskytuje vzdělávání a konzultace. Matriály zde uvedené jsou určené pro vyučovací účely.

3. Pro uživatele těchto webových stránek platí kromě Zásad užívání i jakékoli jiné zákony nebo právní předpisy, které se vztahují na tyto webové stránky, Internet nebo World Wide Web.

4. Všechny materiály, které jsou na těchto webových stránkách, jsou chráněny autorským právem. Materiály dostupné na těchto webových stránkách můžete využívat pouze pro osobní účely.

5. Nejste oprávněni obsah těchto webových stránek kopírovat, ukládat, distribuovat, sdílet na sociálních sítích, ani nesmíte obsah těchto webových stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného povolení vydavatele nebo autora.

6. Vydavatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na webových stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však vydavatel neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Většina zde uvedených materiálů vznikla pro interní potřeby vzdělávání v GI systém s.r.o. jako výsledek jeho práce a práce jeho studentů. Mnohé z nich neprošly jazykovou ani redakční úpravou. Překlady jsou pouze pracovní.

7. Registrací získáte přístup do pracovního prostoru webových stránek . Nechť jsou Vaše příspěvky k věci. Vydavatel si vyhrazuje právo Vaše příspěvky redigovat.

8. Užívání a prohlížení webové stránky je na Vaše nebezpečí. Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu k webovým stránkám nebo z jejich užívání.

9. Vydavatel při ochraně Vašich údajů (např. emailová adresa) postupuje ve smyslu Zásad zachovávání soukromí a za žádných okolností je neposkytuje třetím stranám.

10. Vydavatel může kdykoli upravit tyto Zásady užívání změnou tohoto textu. Takové úpravy jsou závazné ode dne vydání a mění předchozí obsah Zásad užívání.

Zásady užívání vstoupily v platnost dne 1. září 2014

V kolekcích: Documentation