What The Frogs Eye Tells The Frogs Brain

What are the consequences of this work? Fundamentally, it shows that the eye speaks to the brain in a language already highly organized and interpreted, instead of transmitting some more or less accurate copy of the distribution of light on the receptors. As a crude analogy, suppose we have a ...

| PŘEKLAD

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 2 Jul 2015, 12:40 | maturanovská neurobiologie  


Prejudiced about prejudice

It has always been a habit, he says, "to do something and reflect". That is as much the case now as it was way back in the early 1970's, during the nascent days of the Milan school of family therapy. Cecchin's co-revolutionaries at the time were Boscolo, Prata and Selvini ...

| New Therapist Magazine
PŘEKLAD

by Cecchin, Gianfranco ; Soderlund, John | 1 Jul 2015, 11:09 | reflektování   znevažování   předpoklady   předsudky   interview  


Toward a theory of schizophrenia

Schizophrenia its nature, etiology, and the kind of therapy to use for it remains one of the most puzzling of the mental illnesses. The theory of schizophrenia presented here is based on communications analysis, and specifically on the Theory of Logical Types. From this theory and from observations of schizophrenic ...

| Toward a theory of schizophrenia
PŘEKLAD

by Bateson, Gregory ; Jackson, Don. D. ; Haley, Jay ; Weakland, John | 1 Jul 2015, 7:24 | dvojná vazba   schizofrenie   klasika   komunikace   výzkum  


Objektivita. Argument příkazu

Je možné být skutečně objektivní? Je to možné alespoň v sociální, politické, ekonomické analýze? Jestliže ne, znamená to, že zůstáváme na pospas nejkrajnějšímu relativismu? Je toto hlavní příčina našich obtíží při zlepšování světa?

by Maturana, Humberto ; Lorenzová, Jitka | 20 May 2015, 15:52 | autopoiesa   nová biologie  


Ludwig von Bertalanffy: A Pioneer of General Systems Theory

Ludwig von Bertalanffy, a distinguished biologist, occupies an important position in the intellectual history of the twentieth century. His contributions went beyond biology, and extended to psychology, psychiatry, sociology, cybe rnetics, history and philosophy. Some of his admirers even believe that von Bertalanffy's general systems theory could provide a conceptual ...

by Weckowicz, Thaddus E. | 10 Mar 2015, 14:37 | systém   teorie systémů   teorie  


Autopoiesis, Structural Coupling and Cognition: A history of these and other notions in the biology of cognition

My intent in this essay is to reflect on the history of some biological notions such as autopoiesis, structural coupling, and cognition, that I have developed since the early 1960's as a result of my work on visual perception and the organization of the living. No doubt I shall repeat ...

by Maturana, Humberto | 12 Sep 2014, 13:42 | 1 review | autopoiesa  


Distinguishing Ernst von Glasersfeld’s “Radical Constructivism” from Humberto Maturana’s “Radical Realism”

Ernst von Glasersfeld has dedicated a lot of effort to trying to define just where his views and those of his friend Humberto Maturana part company, epistemologically speaking (Glasersfeld 1991, 2001).As a contribution to unravelling this puzzle I propose in this article to delineate just where they seem to differ ...

| Oikos

by Kenny, Vincent | 12 Sep 2014, 9:05 | radikální konstruktivismus   kritická úvaha  


Přepis rozhovorů s klienty Steve a Insoo 4. - 6. září 1995 Praha

Šest přepsaných konzultací ze semináře v Praze. 3x Insoo Kim Berg a 3x Steve de Shazer. Originální demonstrace SF přístupu v celých konzultacích.

by De Shazer, Steve ; Berg, Insoo Kim | 8 May 2014, 12:24 | 1 review | kazuistika   přepis rozhovoru   SF  


Co žabí oko říká žabímu mozku

Jaké jsou důsledky této práce? Podstatné je, že ukazuje, že oko mluví do mozku v jazyce již velmi organizovaně a interpretovaně, místo přenášení více či méně přesných kopii rozložení světla na receptory, jako část analogie, předpokládejme, že má člověk pozorovat mraky a vykazovat je jako meteorologická stanice. Pokud se používá ...

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 23 Apr 2014, 10:44 | 1 comment | 1 review | maturanovská neurobiologie  


Gespräche mit Humberto Maturana: fragen zur biologie, psychotherapie und den Baum der erkenntnis

Die vorliegende deutsche Erstveröffentlichung kommt ins Web 21 Jahre nach der Durchführung der ihr zu Grunde liegenden Gespräche. Eine frühere Veröffentlichung war aus mehreren Gründen gescheitert. Zum einen war der kastilische Originaltext erst acht Jahre nach den Gesprächen in Chile veröffentlicht worden.

by Ludewig, Kurt ; Maturana, Humberto | 23 Apr 2014, 8:10 | 1 review | teorie   biologie   interview