Končí historie postmodernismem?: Průřez až k ultramoderní rodinné terapii

Ačkoliv konec historie byl již mnohokrát deklarován, lidské myšlení pokračuje, neustále se obrozuje a v každé své etapě slučuje důležité prvky toho, co bylo předtím. V tomto smyslu ani rodinná terapie všeobecně, ani její konkrétnější postmoderní orientace nevedly k radikálnímu skoncování s minulostí. Ani nelze tvrdit, že bylo dosaženo uspokojivého ...

by Linares, Juan Luis | 23 Apr 2014, 7:35 | 1 review | historie   postmoderna   psychopatologie   rodinná terapie  


Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology

This new edition, then, invites readers into an encounter with the work of Gregory Bateson that was only available to a few when the collection first appeared.

KN50 | PŘEKLAD kapitoly The Cybernetics of Self
PŘEKLAD kapitoly Form, Substance and Difference

by Bateson, Gregory | 23 Apr 2014, 6:59 | 1 comment | 1 review | klasika   alkohol   kybernetika   mysl  


Úkol profesionála ve druhém sezení

Lidé za námi chodí, protože si přejí, aby se jim dařilo lépe. Můžeme proto prohlásit, že ono „lépe“ nejen že je jediné téma, které je namístě – ale že by také bylo nerespektuplné vůči klientovi, kdybychom o něm nemluvili. Vždy začínáme sezení zřetelem k tomuto tématu, a to až do ...

| The task of the interviewer in the second session

by Korman, Harry | 22 Apr 2014, 13:58 | 1 review | SF   návody   struktura rozhovoru  


K etike konštruovania realít

Na súčasnej úrovni poznania v psychiatrii, je potvrdené, že nemusíme poznať „skutočné príčiny“ základných „ochorení“, ale predpokladá sa, že pri pokračujúcom výzkume ich budeme poznať a toto poznanie prinesie špecifickú liečbu. Toto môže byť správne, ale môže to byť aj nesprávne. Je možné, že ideme nesprávnym smerom. Môže to byť ...

| On the ethics of diagnosis

by Korman, Harry | 22 Apr 2014, 13:44 | 1 review | kazuistika   sebereflexe   etika   kritická úvaha  


Implikace Maturanovy psychoterapeutické teorie

Jedním z velkých zájmů psychoterapie je, jak vytvořit dostatečný prostor pro kreativní využívání experimentálních zkoumání v oblasti terapeutického rozhovoru, tak aby bylo možné klientovi spontánně předávat novou zkušenost, která je neslučitelná s rámcem jeho problému. Z Maturanovy teorie můžeme abstrahovat tři velmi nadějné konstrukty, které terapeutovi umožňují dě at právě ...

| Oikos

by Kenny, Vincent | 22 Apr 2014, 11:47 | 1 review


Reflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců

Navzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené ...

| The Family Journal

by Chang, Jeff | 22 Apr 2014, 10:00 | 1 review | reflektující tým   vzdělávání   supervize   návody   narativní přístup  


Jak být manželským terapeutem, i když neumíte prakticky nic

Terapeuti, trénovaní pro manželskou a rodinnou terapii, se často neučí technikám, které by navodily změnu. Neučí se ani způsobům, jak skrýt před kolegy a svými klienty skutečnost, že nevědí, jak řešit problémy partnerů v tísni. Článek podává přehled všeobecných i specifických technik, jak skrýt neznalost, i způsobů, jak správně omluvit ...

| Wiley Online Library

by Haley, jay ; Adamovská, Eva | 9 Apr 2014, 13:50 | 1 review | parodie   manželské poradenství   návody   párová terapie  


Teorie dvojné vazby: po všech těl letech stále přivádí k šílenství (crazy - making)

Je to padesát let, co uplynulo od doby, kdy Gregory Bateson a jeho kolegové publikovali svou slavnou práci „K teorii schizofrenie“. Nyní je vhodný čas k tomu, aby se tato teorie a její klinické relevance přezkoumaly. Batesonův tým se začal zajímat o to, jak funguje (udržuje se) identita a seberegulační ...

by Gibney, Paul | 8 Apr 2014, 15:00 | 1 review | dvojná vazba   klasika   kritická úvaha  


Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona

Terapie zaměřená na řešení totiž zpochybňuje názor, že k vyřešení aktuálních problémů je nutné potížím v minulosti porozumět a „rozpracovat“ je. Místo toho nabízí alternativu: zajímat se o to, co fungovalo v minulosti, co funguje nyní a co bude fungovat v budoucnu. Vyrovnání se se ztrátou dítěte, aniž by se ...

by George, Evan ; Peclová, Kateřina | 8 Apr 2014, 11:33 | 1 review | důvěra   SF   kazuistika   kutání   rodinná terapie   zdroje klienta   zvládání  


Všehochuť řešení: Jak moc nová a odlišná je terapie zaměřená na řešení?

Fascinace kliniků metodou zaměřenou na řešení, přístupem, který se zdá nabízet přímočarou, účinnou, snadno naučitelnou a prakticky neohrožující strategii řešení širokého okruhu problémů duševního zdraví. Tento přístup usiluje obnažit terapeutický proces až na samu jeho dřeň, usiluje obejít se bez takových zmatečných věcí jako jsou diagnosy, interpretace, případy a historie, ...

by Efran, Jay Steven ; Schenker, Mark D. | 8 Apr 2014, 8:58 | 1 review | zázračná otázka   kritická úvaha   SF   kontext