Reports / zlatý fond

O smyslu intervenování / Strnad, Vratislav

5 s.

Pokouším se ve zkratce a poměrně riskantně – v nároku na porozumění - popsat komplexitu procesů, které jsou ve hře v „dosti dobré“ psychoterapii, v níž jde na rozdíl od medicíny o poněkud víc, smím-li se tak rouhat. Nejde totiž o život a přežití, o koloběh života a smrti, ale o kvalitu života. Zkrátka o to, proč to všechno – včetně koloběhu - vůbec je.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

K systemice a výcviku / Úlehla, Ivan

2s

Na nedávném posezení s mladšími kolegy, absolventy systemického výcviku, jsem si znovu všiml, že používají modely či koncepty z jiného než systemického světa. Výcvik, jak jej zažili jim poskytl obecné rámce, filosofické pozadí, nácvik některých technik, řadu zkušeností s rolí klienta i terapeuta. Neposkytl jim, řekl bych, vyfutrování v podobě jednoduchých vysvětlení, která usnadňují porozumění tomu, oč jde, o co se jedná, co je ve hře.

Hesla: předpoklady

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

Předpoklady systemické terapie / Úlehla, Ivan

8s

Účelem klinické teorie je podle Kurta Ludewiga „určit svůj předmět a vypracovat jemu odpovídající metodologii“ 1 K tomu je předně nutné popsat koncept fungování člověka a jeho psychiky. Slovy obecné psychologie systemická teorie osobnosti. Vychází z představy, že "klient má všechno, co potřebuje s sebou", která je přisuzována Miltonu Ericksonovi. Co tedy má a nemá s sebou?

Hesla: předpoklady

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

30 let systemiky v ČR: Předneseno na konferenci ČAP 2019 / Úlehla, Ivan

4s

Česká systemika je pro mne vzdělaná mladá žena. Ráda se napije, ráda se zasměje, ráda porušuje konvence. Je příjemná, i když trochu prostořeká. Prostě mně baví a je mi s ní fajn. Přišla do Čech jako někdo úplně jiný než koho jsem do té doby znal. Postupem doby se sice ukázalo, že zas až tak jiná není, ale to ji jen zlidštilo.

Hesla: systemika

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

Diagnostika v systemice / Úlehla, Ivan

3s

Přestože to systemický terapeut umí, nejde mu o pojmenování nemoci pacienta, aby mohl úspěšně pracovat. Proto pojem diagnostika nepoužíváme, avšak je třeba se s ním popasovat a umět jej používat v debatě s kolegy jiných směrů. Raději používejme českou verzi – rozpoznávání.

Hesla: diagnostika

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

Systemická sebezkušenost / Úlehla, Ivan

1s

Výcvik v systemické terapii koncipujeme tak, aby sebezkušenost budoucího te­rapeuta byla nejen klientská.

Výcviky psychoterapie nejsou a nemají být terapií účastníků. Na druhou stranu se v nich pěs­tuje něco čemu říkáme jakoterapie. Standardně s cílem zprostředkovat adeptům sebezku­šenost, přesněji zkušenost s rolí klienta.

Hesla: sebezkušenost

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Books / citováno studenty

Family Preservation: A Brief Therapy Workbook / Berg, Insoo Kim

London: Brief Therapy Press, 1991. -- ISBN: 1 871697 67 0

This manual is designed to ease your pain a little, to increase your excitement about your work, and to help you grow through your discovery of the amazing human spirit, in both yourself and the client.

Hesla: problémové rodiny ; rodinná psychoterapie ; sanace rodiny ; sociální práce ; sociální péče ; výjimky

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly Recommended


Books / zlatý fond

Leitmotive systemischer Therapie: pracovní verze / Ludewig, Kurt

Stuttgart: Klett-Cota, 2002. 288 s.

Dieses Buch handelt von Entwicklungen in Theorie und Praxis der systemischen Therapie. Weitgehend überarbeitete und aktualisierte Versionen von bisher unveröffentlichten Vorträgen sowie von verstreut in Sammelbänden und Fachzeitschriften erschienenen Texten werden zu einem zusammenhängenden Band über die Grundlagen, Konzepte, Kontexte und Praxis der systemischen Therapie gebündelt.

Hesla: kazuistika ; systemická terapie ; teorie

Viz též: PŘEKLAD kap.2.1; PŘEKLAD kap. 3.3; PŘEKLAD kap. 4.2; PŘEKLAD kap. 4.3; PŘEKLAD kap. 4.4

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly Recommended, Case reports


Books / zlatý fond

Systemická terapie: základy klinické teorie a praxe; 2. vydání / Ludewig, Kurt -- Strnad, Vratislav (překlad)

Praha: Institut pro systemickou zkušenost, 2007. 111 s.

Originální název: Systemische Therapie: Grundlagen klinischer Theorie und Praxis

Toto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna popisem klinické praxe – třemi příkladně zvolenými kazuistickými ilustracemi z okruhu dětského neklidu, mentální anorexie dospívajících a psychotické krize.

Hesla: kazuistika ; rodinná terapie ; systemická terapie ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly Recommended, Case reports


Articles / zlatý fond

The Double Bind Theory: Still Crazy-Making After All These Years / Gibney, Paul

With fifty years having passed since Gregory Bateson and his colleagues published their famous paper, ‘Towards a Theory of Schizophrenia’ , it is an opportune time to review the theory and its clinical relevance today. Bateson’s team began with an interest in how the identity and functioning of self regulating systems was maintained through mechanisms of information, control and feedback. This work foreshadowed and gave momentum to the development of family therapy, with several members of the original research group later forming the initial schools of family therapy.

Hesla: dvojná vazba ; klasika ; kritická úvaha

Viz též: The Double Bind Theory; PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles, Highly Recommended