Hledání mysli: Humberto Maturana

Po staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, ...

by Cull, Jane ; Blažeková, Zuzana ; Křížová, Soňa | 2 Feb 2022, 10:15


Cesta k sobě

Klientka Petra mě zkontaktovala díky portálu hedepy. Respektive odkázala ji tam na mě moje kolegyně. Před prvním setkáním jsme si pouze vyměnily email. V něm mi Petra napsala: „Jsem psycholožka, ale momentálně prostě sama potřebuji nějakou podporu a vyznat se v sobě.“

by Janečková, Ester | 1 Feb 2022, 9:46


Nemysli, ale pozoruj

Klientka, budu ji jmenovat Dana, se objednala telefonicky. Již během úvodního telefonátu pro objednání se stručně ptám, co vede daného klienta zrovna ke mně, abych měla představu a případně mohla rovnou odkazovat do jiného zařízení. Paní uváděla, že má psychosomatické, roky vleklé obtíže, a že není šťastná v manželství. Naznačila, ...

by Zradičková Šafránková, Karla | 4 Jan 2022, 18:41


Závěrečná kazuistika

Klient Jindra (33let) přichází na doporučení mojí kolegyně. Před první konzultací o něm nemám žádné bližší informace. On pouze ví, že jsem terapeutka ve výcviku a že kolegyně, která mě doporučila, má důvěru v mou práci. Je tedy otázkou prvního setkání zjistit co nejvíce informací.

by Zelbová, Michaela | 4 Jan 2022, 18:38


Eva a její projekt

Zvolená kazuistika ukazuje terapii o dvou setkáních. Vybrala jsem si tento případ proto, že demonstruje a vystihuje, jak ke své roli terapeuta obvykle přistupuji. Ráda bych v této práci ukázala, jak s klienty pracuji – konkrétně, jak navazuji terapeutický vztah s klienty, jakým způsobem dojednávám s klienty zakázky, co ...

by Vrabcová, Dana | 4 Jan 2022, 18:33


Komentovaná kazuistika

Vlastní psychoterapeutickou praxi provozuji přibližně čtvrtým rokem. Pracuji s klienty s různými typy potíží a starostí, bez ohledu na stanovenou diagnózu. Věnuji se jak dětem, tak dospělým, jednotlivcům, párům i rodinám. V budoucnu bych se ráda více specializovala na terapeutickou práci s dětmi a mladistvými. Terapii nabízím ve formě setkání ...

by Tussetschlägerová, Jana | 4 Jan 2022, 18:29


Závěrečná práce

Ze své pozice psychiatra je mi blízká funkce psychoterapie podle Vymětala et al. Psychoterapii nabízím jako placenou službu - není automatickou součástí lékařského vyšetření. Klienty jsou psychiatričtí pacienti - moji i jiných lékařů, ale i lidé mimo tento obor. Věnovala jsem se individuální a párové terapii.

by Trejtnarová, Darja | 4 Jan 2022, 18:25


Závěrečná komentovaná kazuistika

Kryštof, dále jen K., docházel na jaře loňského roku do individuální terapie ke kolegyni, která s Přístavem externě spolupracuje. Tu ukončil z důvodu zdražení jejích služeb. Neměl žádné speciální požadavky na terapeuta, chtěl pouze někam docházet dlouhodobě. Vedení mu nabídlo čekací listinu, nebo mě s nabídkou „krátké“ terapie. I přes ...

by Talášková, Veronika | 4 Jan 2022, 18:20 | online  


Adéla: závěrečná práce

Klientka se jmenuje Adéla, je jí 15 let a studuje 1. ročník čtyřletého gymnázia. V pololetí měla velmi dobrý prospěch. Žije v malém městečku v okrese Chrudim. S klientkou jsme se přes Skype setkaly celkem třináctkrát. Spolupracovat jsme začaly v únoru letošního roku a terapie jsme ukončily v září. Scházely ...

by Šaňáková, Veronika | 4 Jan 2022, 18:16 | online  


Příběh Bojovnice: Komentovaná kazuistika k závěrečným obhajobám

Dominiku jsem si vybrala pro svou závěrečnou práci proto, že během naší práce vzešla z počáteční beznaděje velká naděje. Naděje v to, že může jít svou cestou, nehledě na diagnózy, na to, co si o ní myslí její přítel, rodiče, bratr či její klienti. Že byť se odmalička potýká s ...

by Lukášková, Kamila | 4 Jan 2022, 18:11 | online