(Ne)jsem důležitá!

Zatímco totiž klientka hledala v našich sezeních schopnost žít podle svých představ, já jsem konečně ve vztahu ke své terapeutické práci našla sebejistotu, profesionalitu, otevřenost a přirozenost. Tento případ podle mého názoru velmi dobře dokumentuje změnu od doby mých prvních „terapeutických pokusů“.

by Rychlá, Kateřina | 2 May 2014, 8:25 | kazuistika   sebedůvěra   sebereflexe   narativní přístup   zkušený klient   doprovázení   domácí násilí   dekonstrukce  


,, A tak se ptám.........“

V závěrečné práci představuji příběh klienta pana Radima, se kterého jsem provázela systemickým přístupem na jeho cestě k cíli žít spokojeněji jak v profesním tak v soukromém životě. Při terapeutických setkáních je používán převážně narativní, na řešení orientovaný přístup, zejména metody reflektování, externalizování, konstruování a dekonstrukce skutečnosti, dále pak Andersenovské ...

by Knížková, Marcela | 16 May 2015, 9:54 | kazuistika  


Adéla: závěrečná práce

Klientka se jmenuje Adéla, je jí 15 let a studuje 1. ročník čtyřletého gymnázia. V pololetí měla velmi dobrý prospěch. Žije v malém městečku v okrese Chrudim. S klientkou jsme se přes Skype setkaly celkem třináctkrát. Spolupracovat jsme začaly v únoru letošního roku a terapie jsme ukončily v září. Scházely ...

by Šaňáková, Veronika | 4 Jan 2022, 18:16 | online  


Adéla a strach z mámy

Do pedagogicko psychologické poradny a vzdělávacího a diagnostického střediska objednává máma svou 16letou dceru s tím, že má potíže zapadnout do nového třídního kolektivu v 1. ročníku střední školy. Při objednávání termínu se s maminkou domlouvám, že potřebuji, aby na první setkání přišla na začátek také.

by Vávrová, Tereza | 4 Oct 2020, 13:58 | kazuistika  


Ako rozvíjať výskum v klinickej praxi: v prvom rade je treba nový pohľad na vec

Článok si kladie za úlohu odpovedať na tri otázky. Aké faktory mohli vytvoriť priepasť medzi výskumom a klinikou na poli rodinnej terapie? Aké sú argumenty v prospech možností rozvoja výskumu v praxi rodinných terapeutov? Môžeme robiť výskum aj vtedy, keď je naša práca čisto klinická? Najmä však tento článok chce ...

| Cairn.Info

by Pauzé, Robert ; Touchette, Luc | 23 Apr 2014, 12:37 | kazuistika   výzkum  


Ako sa pohrať s klientovými zdrojmi : Štyri cesty, ktoré vedú k riešeniu

Zozbierať klientove sily, aktivizovať jeho osobné zdroje, urobiť si z nich spojencov – tomu všetkému slúži o.i. napríklad „zázračná otázka“. Hovorí sa o „konštruktívnej rečovej hre“ (solution talk), o „seba-menežmente“, o vlastnej iniciatíve klienta, ktorá má viesť ku využitiu, utilizácii špecifických osobných zdrojov, i zdrojov v jeho sociálnom okolí. Hovorí ...

| ISZ Košice

by Dreesen, Heinrich ; Eberling, Wolfgang | 4 Apr 2014, 10:23 | zdroje   narativní přístup   SF   integrativní pokus   návody  


Anabela

Cílem tohoto textu je popsat můj styl práce a ukázat konstruktivistické myšlení. Při práci s klientem vytvářím kongruentní prostředí. Konstruovat pak musím takovým způsobem, aby výsledný celek dával - minimálně mně - nějaký smysl, což mi dodává klid.

by Brichová, Marie | 25 Apr 2022, 12:50


Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Aneta

Případ Anety však demonstruje nejcennější nástroj terapie, a to vztah, který byl mocným hybatelem celého psychoterapeutického procesu. A zároveň to byl zcela výjimečný vztah, který přetrpěl i turbulence způsobené nuceným uzavřením praxí. Zpětně se jen utvrzuji, že terapeutický vztah je základním pilířem, na kterém lze dobrou psychoterapeutickou práci stavět.

by Dvořáková, Monika | 4 Jan 2022, 10:33


Autopoiesis v organizacích

Organizace jsou otevřené systémy, které podléhají různým vnějším a vnitřním silám, jejichž kombinace dávají vzniknout chaotické organizační dynamice. Pokud manažeři a zaměstnanci nejsou schopni se vypořádat s touto dynamikou, jsou organizace nevyhnutelně uvedeny do pevného řádu nebo do nekontrolovatelného chaosu a kolapsu. Aby mohly organizace existovat, musejí být schopny reprodukovat ...

by Dimitrov, Vladimir ; Fell, Lloyd | 4 Apr 2014, 9:00 | institucionální diskurz   řízení   teorie chaosu   efekt motýlých křídel   autopoiesa