Méně je více

Ma kontaktovala, že má pre mňa klientku Martinu. Má 23 rokov a nemá stále zamestnanie. Vymenovala tiež niektoré z jej psychiatrických diagnóz: depresie, PTSD, hraničná porucha osobnosti, ADHD, a že bola v minulosti znásilnená. Hovor ukončila s poznámkou „budeš mať s ňou roboty ako na kostole“.

by Lukáčová, Iveta | 2 Sep 2021, 12:46


Závěrečná kazuistika

Klientka, paní K., mne kontaktovala na doporučení jiné z mých klientek, jelikož se sama dostala do situace, kterou vyhodnotila jako vhodnou ke konzultaci s terapeutem. Dle jejích slov by ráda spolupracovala s někým, kdo by jí pomohl se zorientovat v současné situaci, kterou prožívá a pomohl jí najít způsob, jak situaci řešit.

by Punčochářová, Lenka | 17 Nov 2020, 16:35


Hledání domova

Setkání probíhala v Poradně pro ženy a dívky, kde jsem své služby nabídla bezplatně a na začátku své psychoterapeutické praxe. Cílovou skupinou jsou převážně ženy na hranici chudoby, které kromě existenčních problémů řeší i vztahy, práci, nízké sebevědomí, ale i domácí násilí, duševní onemocnění nebo závislosti.

by Zichová, Lucie | 4 Oct 2020, 14:03 | kazuistika  


Změna je nejen možná, ale i nevyhnutelná

Paní K. si terapii v rámci projektu Jak na konflikty ve vztazích organizace Respondeo z.s. vyhledala na internetu. Nějakou formu terapie jí doporučila i advokátka, se kterou řeší kroky v oblasti návratu nevlastní dcery do jejich domácnosti (nyní je u manželových rodičů).

by Verner, Lukáš | 4 Oct 2020, 14:01 | kazuistika  


Adéla a strach z mámy

Do pedagogicko psychologické poradny a vzdělávacího a diagnostického střediska objednává máma svou 16letou dceru s tím, že má potíže zapadnout do nového třídního kolektivu v 1. ročníku střední školy. Při objednávání termínu se s maminkou domlouvám, že potřebuji, aby na první setkání přišla na začátek také.

by Vávrová, Tereza | 4 Oct 2020, 13:58 | kazuistika  


Kdo jsem a kam směřuji

Paní Jaroslava na mě dostala kontakt a doporučení od známého, který ke mně v tu dobu docházel do terapie. Kontaktovala mě po telefonu a domluvily jsme se spolu na termín první schůzky. Musím přiznat, že jsem byla docela nervózní. Připisuji to tomu, že v té době jsem měla málo zkušeností, ...

by Regulová, Kristyna | 4 Oct 2020, 13:53 | kazuistika  


Paní Sylva

Paní Sylva vyhledala odbornou pomoc v RC Radost, kde jsem od ledna 2019 začal pracovat jako externí terapeut v psychologické poradně. Ta nabízí rodinám i jednotlivým členům v aktuálně prožívané obtížné situaci včasnou a efektivní pomoc.

by Procházka, Martin | 4 Oct 2020, 13:50 | kazuistika  


Pijavice

Karolíně je 19 let a nedávno se nechala přejmenovat na Caroline Eveline Buckingham, protože chce odcestovat do Velké Británie. Studuje obchodní akademii a letos bude maturovat. Dříve měla bulimii, ale dle matky už je to prý vyřešené. Do předchozího zařízení docházela kvůli traumatu z domácího násilí, ale nesedla si tam ...

by Prajzlerová, Monika | 4 Oct 2020, 13:46 | kazuistika  


Nerozhodná Hana

Spolupráce s Hanou trvala z mého pohledu celkem dlouho – téměř dva roky. Díky delší době, po kterou ke mně Hana docházela, mohu jak u ní, tak i u sebe pozorovat změny. Také si všímat chyb, které jsem udělala.

by Poláková, Ladislava | 4 Oct 2020, 13:39 | kazuistika  


Síla "já"

Jedná se o případ, který trval nikoliv měsíce, ale v podstatě roky. To z něj dělá sousto poměrně obtížně popsatelné na několika málo stranách. Na jedné straně tak kladu důraz na popis setkání - to aby se neztratil příběh. Ten je spojující linkou mého sdělení, stavebním kamenem mojí práce s ...

by Petráš, Martin | 30 Sep 2020, 14:21 | kazuistika