Závěrečná kazuistika

Klient Jindra (33let) přichází na doporučení mojí kolegyně. Před první konzultací o něm nemám žádné bližší informace. On pouze ví, že jsem terapeutka ve výcviku a že kolegyně, která mě doporučila, má důvěru v mou práci. Je tedy otázkou prvního setkání zjistit co nejvíce informací.

by Zelbová, Michaela | 4 Jan 2022, 18:38


Eva a její projekt

Zvolená kazuistika ukazuje terapii o dvou setkáních. Vybrala jsem si tento případ proto, že demonstruje a vystihuje, jak ke své roli terapeuta obvykle přistupuji. Ráda bych v této práci ukázala, jak s klienty pracuji – konkrétně, jak navazuji terapeutický vztah s klienty, jakým způsobem dojednávám s klienty zakázky, co ...

by Vrabcová, Dana | 4 Jan 2022, 18:33


Komentovaná kazuistika

Vlastní psychoterapeutickou praxi provozuji přibližně čtvrtým rokem. Pracuji s klienty s různými typy potíží a starostí, bez ohledu na stanovenou diagnózu. Věnuji se jak dětem, tak dospělým, jednotlivcům, párům i rodinám. V budoucnu bych se ráda více specializovala na terapeutickou práci s dětmi a mladistvými. Terapii nabízím ve formě setkání ...

by Tussetschlägerová, Jana | 4 Jan 2022, 18:29


Závěrečná práce

Ze své pozice psychiatra je mi blízká funkce psychoterapie podle Vymětala et al. Psychoterapii nabízím jako placenou službu - není automatickou součástí lékařského vyšetření. Klienty jsou psychiatričtí pacienti - moji i jiných lékařů, ale i lidé mimo tento obor. Věnovala jsem se individuální a párové terapii.

by Trejtnarová, Darja | 4 Jan 2022, 18:25


Závěrečná komentovaná kazuistika

Kryštof, dále jen K., docházel na jaře loňského roku do individuální terapie ke kolegyni, která s Přístavem externě spolupracuje. Tu ukončil z důvodu zdražení jejích služeb. Neměl žádné speciální požadavky na terapeuta, chtěl pouze někam docházet dlouhodobě. Vedení mu nabídlo čekací listinu, nebo mě s nabídkou „krátké“ terapie. I přes ...

by Talášková, Veronika | 4 Jan 2022, 18:20 | online  


Adéla: závěrečná práce

Klientka se jmenuje Adéla, je jí 15 let a studuje 1. ročník čtyřletého gymnázia. V pololetí měla velmi dobrý prospěch. Žije v malém městečku v okrese Chrudim. S klientkou jsme se přes Skype setkaly celkem třináctkrát. Spolupracovat jsme začaly v únoru letošního roku a terapie jsme ukončily v září. Scházely ...

by Šaňáková, Veronika | 4 Jan 2022, 18:16 | online  


Příběh Bojovnice: Komentovaná kazuistika k závěrečným obhajobám

Dominiku jsem si vybrala pro svou závěrečnou práci proto, že během naší práce vzešla z počáteční beznaděje velká naděje. Naděje v to, že může jít svou cestou, nehledě na diagnózy, na to, co si o ní myslí její přítel, rodiče, bratr či její klienti. Že byť se odmalička potýká s ...

by Lukášková, Kamila | 4 Jan 2022, 18:11 | online  


Závěrečná práce

Podle matky má chlapec vývojovou dysfázii. Ve škole se to projevovalo zejména neporozuměním pokynům, nemotorností, zvláštním vyjadřováním, nejistotou a „zvláštním chováním“, které vykazovalo dle pedagogů autistické prvky. Pedagogové školy měli pocit, že je chlapec na nesprávném oboru.

by Křížová, Soňa | 4 Jan 2022, 18:04 | online  


Smířit se s porodem

„Mám trauma z prvního porodu a teď jsem opět těhotná. Kdy se můžeme sejít?“ znělo v její první zprávě. Nejsem zvyklá na takovou přímost a míru informací během prvního, obzvlášť psaného kontaktu, přesto mě ženina otevřenost příjemně zaujala a probudila ve mně zvědavost na ni a její vyprávění. Dohodli jsme ...

by Junková, Zuzana | 4 Jan 2022, 17:54 | online  


Závěrečná kazuistika

Ke spolupráci s Aničkou mě přivedla jedna z mých supervizorek. Anička je sedmnáctiletá dcera jejich známých, která se na ni v těžkých chvílích obracela o pomoc a o rady. Klientku trápí panické záchvaty a úzkosti, hodně jí záleží na tom, co si o ní myslí ostatní, bojí se vyjádřit svůj ...

by Hranošová, Tereza | 4 Jan 2022, 17:50