000002508 001__ 2508
000002508 005__ 20220806151413.0
000002508 041__ $$ačesky
000002508 100__ $$0AUTHOR|(SYS)prajzlertomas$$aPrajzler, Tomáš
000002508 245__ $$aEcce homo
000002508 260__ $$c2021
000002508 300__ $$a20 s.
000002508 520__ $$aV následující kazuistice popisuji případ Michala, cca čtyřicetiletého muže, kterého přivedl do terapie pocit, že dobře nezvládá výchovu svého téměř čtyřletého syna. V některých situacích ho ovládl takový pocit vzteku, že následoval „výbuch“ spojený s velkým křikem, který jednou vygradoval až do toho, že se chlapec pomočil.
000002508 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut14$$aUT14
000002508 65017 $$akazuistiky
000002508 8564_ $$s395430$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2508/files/prajzler.pdf
000002508 8564_ $$s511574$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2508/files/palme klara.pdf
000002508 980__ $$aTHESIS

000002507 001__ 2507
000002507 005__ 20220425131825.0
000002507 041__ $$ačesky
000002507 100__ $$0AUTHOR|(SYS)vlckovakaterina$$aVlčková, Kateřina
000002507 245__ $$aZávěrečná kazuistika
000002507 260__ $$c2022
000002507 300__ $$a21 s.
000002507 520__ $$aPetra pracovala v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP) kde jsme před více než 4 lety prezentovaly služby naší poradny na setkání ředitelů PPP. Mezitím se z Petry stala maminka a dostala se do nové životní role. Obrátila se tedy na Akademii rodičovství, aby se s okolnostmi své role vypořádala.
000002507 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002507 65017 $$akazuistiky
000002507 8564_ $$s371296$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2507/files/Vlckova_studovna.pdf
000002507 980__ $$aTHESIS

000002506 001__ 2506
000002506 005__ 20220425131407.0
000002506 041__ $$ačesky
000002506 100__ $$0AUTHOR|(SYS)tethalovamiluse$$aTěthalová, Miluše
000002506 245__ $$aMonika
000002506 260__ $$c2022
000002506 300__ $$a22 s.
000002506 520__ $$aManažerka mě doporučila svým neteřím, které na vlastní kůži zažily červnové tornádo nebo jeho následky. To mnoha rodinám na jihu Moravy zasáhlo významně do života. Ozvala se mi patnáctiletá Monika, studentka SŠ, která tornádo sice přímo nezažila, ale tato katastrofa napáchala na jejím životě, resp. systému, ve kterém byla zvyklá doposud žít, mnoho škod. Monika měla strach o své blízké. Žila s rodinou v podkrovním bytě, který tornádo úplně zničilo, odneslo střechu a částečně také obvodové zdi bytu. Jak se pak ukázalo, tento krizový zážitek byl dalším střepem do ran, které v sobě již měla, a které si přišla opracovat do terapie.
000002506 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002506 65017 $$akazuistiky
000002506 8564_ $$s839032$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2506/files/tethalova.pdf
000002506 980__ $$aTHESIS

000002505 001__ 2505
000002505 005__ 20220425131034.0
000002505 041__ $$ačesky
000002505 100__ $$0AUTHOR|(SYS)soukupovalucie$$aSoukupová, Lucie
000002505 245__ $$aBez času a radosti
000002505 260__ $$c2022
000002505 300__ $$a26 s.
000002505 520__ $$aPaní Marta se dlouho rozhodovala pro psychoterapii, říkala. Vzhledem k jejímu bydlišti a probíhající pandemii Covid-19 zvolila online psychoterapii na platformě Hedepy. Jak později říkala, dlouho si terapeutku/terapeuta vybírala. Pečlivě pročítala medailonky terapeutů. Já jsem ji zaujala svým medailonkem, životopisem a studiem na Teologické fakultě UK, později uváděla.
000002505 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002505 653__ $$aon-line
000002505 65017 $$akazuistiky
000002505 8564_ $$s243927$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2505/files/soukupova.pdf
000002505 980__ $$aTHESIS

000002504 001__ 2504
000002504 005__ 20220425130719.0
000002504 041__ $$ačesky
000002504 100__ $$0AUTHOR|(SYS)slemarovagabriela$$aŠlemarová, Gabriela
000002504 245__ $$aMarta
000002504 260__ $$c2022
000002504 300__ $$a26 s.
000002504 520__ $$aKlientka, říkejme jí pro účel této práce Marta, se na mě obrátila prostřednictvím webových stránek Centra Komunikace. Měla zájem o terapii online, a to především proto, že není z Prahy. Má malé dítě, právě nastoupila po rodičovské dovolené do nového zaměstnání a jakákoliv úspora času pro ni hrála velkou roli. Na termínu jsme se domlouvaly prostřednictvím emailu. Klientka uváděla, že má zájem o psychoterapii proto, že ráda využívá jakoukoliv možnost, kterou může přispět ke své duševní hygieně. Také by ráda našla vnitřní klid, přestože ví, že to je asi celoživotní cesta.
000002504 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002504 653__ $$aon-line
000002504 65017 $$akazuistiky
000002504 8564_ $$s484243$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2504/files/slemarova.pdf
000002504 980__ $$aTHESIS

000002503 001__ 2503
000002503 005__ 20220425132020.0
000002503 041__ $$ačesky
000002503 100__ $$0AUTHOR|(SYS)sadilovapavlina$$aSadilová, Pavlína
000002503 245__ $$aDémon
000002503 260__ $$c2022
000002503 300__ $$a26 s.
000002503 520__ $$aPro svou závěrečnou práci jsem si vybrala případ Marka, který je takovým mým „typickým“ klientem v tom smyslu, že je velmi aktivní, racionální, výkonově orientovaný, pracovitý, motivovaný k vědomé změně. Téma „vědomé změny“ je jakousi červenou nití spojující příběhy většiny mých klientů po celou dobu mé terapeutické praxe.
000002503 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002503 65017 $$akazuistiky
000002503 8564_ $$s421667$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2503/files/sadilova.pdf
000002503 980__ $$aTHESIS

000002502 001__ 2502
000002502 005__ 20220425132210.0
000002502 041__ $$ačesky
000002502 100__ $$0AUTHOR|(SYS)diviskovapetra$$aDivíšková, Petra
000002502 245__ $$aCítit se normálně. tedy líp
000002502 260__ $$c2022
000002502 300__ $$a26 s.
000002502 520__ $$aVe výchovném ústavu pracuji s dívkami terapeuticky v týmu, proto přicházeli v úvahu pouze klienti z klinického pracoviště nebo ze soukromé praxe. Důvod, proč jsem si vybrala tuto klientku je ten, že se jedná o dokončenou terapii, víceméně zdokumentovanou, s viditelně změněnou situací v klientčině osobním životě, s trvalejší změnou trvající déle než dva měsíce.
000002502 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002502 65017 $$akazuistiky
000002502 8564_ $$s241622$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2502/files/diviskova.pdf
000002502 980__ $$aTHESIS

000002501 001__ 2501
000002501 005__ 20220425125427.0
000002501 041__ $$ačesky
000002501 100__ $$0AUTHOR|(SYS)brichovamarie$$aBrichová, Marie
000002501 245__ $$aAnabela
000002501 260__ $$c2022
000002501 300__ $$a18 s.
000002501 520__ $$aCílem tohoto textu je popsat můj styl práce a ukázat konstruktivistické myšlení. Při práci s klientem vytvářím kongruentní prostředí. Konstruovat pak musím takovým způsobem, aby výsledný celek dával - minimálně mně - nějaký smysl, což mi dodává klid.
000002501 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002501 65017 $$akazuistiky
000002501 8564_ $$s1694032$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2501/files/Brichova.pdf
000002501 980__ $$aTHESIS

000002487 001__ 2487
000002487 005__ 20220201095003.0
000002487 041__ $$ačesky
000002487 100__ $$0AUTHOR|(SYS)janeckovaester$$aJanečková, Ester
000002487 245__ $$aCesta k sobě
000002487 260__ $$c2021
000002487 300__ $$a18 s.
000002487 520__ $$aKlientka Petra mě zkontaktovala díky portálu hedepy. Respektive odkázala ji tam na mě moje kolegyně. Před prvním setkáním jsme si pouze vyměnily email. V něm mi Petra napsala: „Jsem psycholožka, ale momentálně prostě sama potřebuji nějakou podporu a vyznat se v sobě.“
000002487 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002487 65017 $$akazuistiky
000002487 8564_ $$s398734$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2487/files/janeckova.pdf
000002487 980__ $$aTHESIS

000002485 001__ 2485
000002485 005__ 20220201091254.0
000002485 041__ $$ačesky
000002485 100__ $$0AUTHOR|(SYS)zradickovasafrankovakarla$$aZradičková Šafránková, Karla
000002485 245__ $$aNemysli, ale pozoruj
000002485 260__ $$c2021
000002485 300__ $$a24 s.
000002485 520__ $$aKlientka, budu ji jmenovat Dana, se objednala telefonicky. Již během úvodního telefonátu pro objednání se stručně ptám, co vede daného klienta zrovna ke mně, abych měla představu a případně mohla rovnou odkazovat do jiného zařízení. Paní uváděla, že má psychosomatické, roky vleklé obtíže, a že není šťastná v manželství. Naznačila, že vidí souvislost mezi jedním a druhým.
000002485 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002485 65017 $$akazuistiky
000002485 8564_ $$s786190$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2485/files/zradickova.pdf
000002485 980__ $$aTHESIS