Příklad systemické práce s traumatem

V budoucnu bych se chtěl hlouběji specializovat na terapeutickou práci s traumatem. Domnívám se, že by hasičský psycholog měl být na tuto oblast specializovaný, protože ho v této oblasti může kdykoli oslovit traumatizovaný hasič nebo jeho rodinný příslušník. Proto si navzdory svému časově náročnému povolání u hasičů držím mini-úvazek v ...

by Adámek, Tomáš | 6 Feb 2016, 11:34 | kazuistika   trauma  


Podnecovanie, alebo ako pracujem terapeuticky s deťmi

Prípad Kiky nepovažujem za klasický učebnicový príklad, avšak dobre ilustruje to, ako reálne moja práca vyzerá. Ako nad ňou premýšľam a akými zmenami som prešla počas výcviku. Mojou klientelou sú deti, najmä deti v období školského veku. Práca s nimi sa v podstatnej miere (oproti dospelým) líši v tom, že ...

by Árvai, Katarína | 17 Feb 2016, 9:34 | kazuistika   děti   podněcování   dětský domov  


Písemná práce k obhajobě výcviku

Iiniciátorem mé spolupráce s pacienty jsou často třetí osoby – lékaři. I v tomto případě tomu tak bylo. Do nemocničního systému, kam mi chodí žádanky, mi přišla žádanka tohoto znění: Prosím o laskavou konzultaci pacienta s dlouhodobou nespavostí v terénu vrozené výraznější neurastenie, špatné tolerance stresu... EEG a neurotop norma.

by Balabánová, Petra | 2 Jun 2015, 13:25 | kazuistika  


Paní Eva

Eva přišla do centra, ve kterém jsem začala pracovat, z několika důvodů. Jedním z nich byl fakt, že chtěla poznat novou terapeutku. Dalšími důvody bylo to, že terapeutickou podporu před nějakým časem již v centru využívala a nyní opět vnímala, že těžkosti, které se jí v poslední době v životě ...

by Balážová, Magda | 16 Mar 2019, 9:48 | kazuistika  


Kasuistika

Ve světle svých uspěchaných jiných případů, kdy jsem velmi brzy začal externalizovat „nepravé“ označení problému, jsem se snažil držet krok s klientkou, chtěl jsem jí poskytnout dostatečný prostor k tomu, aby sdělila, co považuje za důležité, o vyslovených sdělení mohla nahlas přemýšlet a tak měla prostor k většímu porozumění, co ...

by Basler, Jaromír | 24 Jun 2014, 8:58 | kazuistika   externalizace   týrání   vina   mluvení a naslouchání  


Závěrečná práce

Přišla jsem na sezení s tím, že vím, co se děje (potřebuji vyjasnit, co chce paní S. a co chce její asistentka od celé terapie). Absolvovala jsem totiž supervizi, na které jsem řešila jinou terapii. Podobnost byla v tom, že tam také byli dva klienti, tudíž pro mě nebylo snadné ...

by Benešová, Kateřina | 24 Jun 2014, 9:26 | mentální postižení   soukromá praxe   chráněné bydlení   soužití   kazuistika   přepis rozhovoru  


Spolupráce s paní S.

Nově se učím slyšet sebe, a proto i toho druhého. Učím se u-/nést svou část zodpovědnosti – vidět chyby i věci, které rozhovoru pomáhají plynout. K závěrečné práci jsem si vybrala spolupráci s paní S.. Chci ukázat, jak vedu terapeutické rozhovory s člověkem s mentálním postižením.

by Benešová, Kateřina | 27 Oct 2019, 18:34


Závěrečná práce

Tento případ jsme si vybrala proto, že podle mě dobře ilustruje moje přemýšlení a přesvědčení, že problémy s dětmi se dají zvládnout tím, že budeme pracovat s rodiči či osobami, které se o děti starají (Vendula není biologickým rodičem). V tomto případě to bylo o něco jednodušší, protože toto přesvědčení ...

by Bílková, Zuzana 1 | 7 Feb 2016, 7:25 | kazuistika   párová terapie   výchovné problémy  


Písemná práce k obhajobě výcviku

S koncom školského roku 200/2008 sa David rozhodol presťahovať sa k svojmu biologickému otcovi do Prahy, opustiť lýceum a prestúpiť do 8. triedy ZŠ v mieste nového bydliska. V posledných mesiacoch býva v priestoroch firmy svojho otca, kvôli tomu, že nevychádzajú s otcovou novou ženou. Tesne pred prvým stretnutím nastúpil ...

by Bízik, Gustáv | 2 Jun 2015, 13:38 | kazuistika  


Krása a užitek kostrbaté práce

Proč jsem se ze všech svých nahrávek a kazuistik rozhodla vybrat právě tuhle? Je zvláštní. Byla zvláštní. Celá spolupráce mi připadala těžkopádná, kostrbatá. Vůbec to nešlo tak hladce, jak bývám zvyklá. Humor a lehkost po prvních dvou setkáních vystřídal pocit dřiny a ufuněnosti.

by Blažková, Barbora | 3 Jan 2022, 21:29