Metafory

Metaforický jazyk je užitečný způsob, jak nashromáždit informace, které jsou jinak náročné získat od skupin, které se projevují obzvláště strnule a uzavřeně. V některých případech, hovořit pomocí metafor podněcuje změnu vyvolanou dramatickým uvědoměním. Takže metaforický jazyk, mimo to, že zapojuje všechny do procesu, uvozuje změnu v síti rodinných interakcí, a tím dovoluje ...

by Granja, Dorys Ortiz ; Gili, Kateřina ; Blažková, Barbora | 25 Dec 2017, 10:46 | metafory  


Mentální anorexie

Téma této části se týká dvou typů problémů, které byly donedávna léčeny spíše se špatnými výsledky. Jedná se o mentální anorexii u mládeže a o následky traumatizování u této věkové slupiny. Vycházíme zde samozřejmě z toho, že jak adolescentní mentální anorexie, tak tzv. Posttraumatická stresová porucha (PTBS) jako každá jiná ...

by Ludewig, Kurt ; Dobešová, Gabriela | 15 Nov 2017, 8:32


Emoce

Publikace v oboru systemické terapie devadesátých let vzbudily dojem, jako by po takzvaném konstruktivistickém obratu osmdesátých let klepal na dveře nový obrat, totiž afektivní obrat. Jde o spisy autorů, kteří se vedle svého zájmu o systemiku zabývají strukturalistickým a psychoanalytickým myšlením. Tito autoři se odvolávají mimo jiné na působivé výsledky ...

by Ludewig, Kurt ; Trejtnarová, Darja ; Tussetschlägerová, Jana | 15 Nov 2017, 8:11


Psychická nemoc

Bez diagnózy není terapie a bez nemoci není diagnóza. Pokud platí logika tohoto výroku, je systemická terapie v úzkých. Nezná totiž ani pojem nemoci, ani se nezabývá diagnostikou. Co se tedy léčí systemicky?

by Ludewig, Kurt | 15 Nov 2017, 8:02


Vnitřní rozhovor terapeuta

Používání narativních metafor jako je text, příběh a rozhovor v rodinné terapii se zrodilo ze zklamání systemovými/kybernetickými metaforami do té doby dominantními v rodinné terapii. (Anderson & Goolishian, 1990a).

by Robert Peter ; Burianová, Jana ; Neumannová, Martina | 21 Jan 2017, 10:45 | narativní   návody  


Cirkulární otázky

Tento článek se věnuje zejména vysvětlení a poměrně podrobnému popisu konstrukce cirkulárních otázek v různých formách. Jsou zde uvedeny také důležité odkazy na odpovídající literaturu k tomuto tématu a související teoretické základy. V praktické části textu s názvem „Příklady“ je technika cirkulárního dotazování představena díky přepisům rozhovoru v kontextu terapeutické ...

by Fejkusová, Pavlína ; Líbenková, Tereza | 2 May 2016, 9:40 | rodinná terapie   návody  


K teorii systémů Niklase Luhmanna: Doslov ke knize „Niklas Luhmann – Aufsätze und Reden“

Teorie systémů, jak ji navrhnul a odůvodnil Niklas Luhmann, byla připodobňována k různým metaforám. Například ji lze chápat jako dětskou stavebnici. V této hře existují různé stavební kameny, jejichž formu a funkci vytvořil Luhmann. Tím vybudoval základní konstrukci, která nám ukazuje, co všechno lze z těchto kamenů postavit. A také ...

by Jarhaus, Oliver ; Adámek, Tomáš | 3 Dec 2015, 12:38


Nechat mluvit čísla: jazyk v terapii

Metafora terapie jako rozhovoru je stejně tak užitečná jako nebezpečně zavádějící. Nebezpečí spočívá v asi nezbytné změně samohlásky z a (as) na i (is), tedy z „terapie jako rozhovor“ na „terapie je rozhovor“. Záměna samohlásky označuje přeměnu metafory na metaforu, která se tváří jako koncept.

by Berg, Insoo Kim ; De Shazer, Steve ; Fojtíková, Pavla | 6 Sep 2015, 8:53


Reflektující tým MRI: integrovaný přístup

Postmodernistické hnutí otevírá cesty jedinečným integrovaným přístupům k terapii. Postmodernismus podněcuje společné úsilí klienta a terapeuta směřující k vyřešení aktuálních problémů. Příkladem tohoto hnutí je reflektující tým Mental Research Institute (MRI), který využívá eklektické a integrované přístupy k terapii s důrazem na klientovu schopnost nalézt nejlepší řešení svých problémů. Tato studie ...

by Eubanks, Robert A. | 15 Jul 2015, 14:40


Uvedenie niektorých myšlienok Humberto Maturany

V posledných rokoch práca Humberto Maturany, výskumného biológa a neurofyziológa z univerzity v Santiagu de Chile, prešla do popredia rozhovorov vedených medzi mnohými známymi rodinnými terapeutmi. Tento článok zoznamuje čitateľa s niektorými z jeho pôvodných myšlienok a poukazuje na ich prepojenie s rodinnou terapiou pomocou väzieb medzi ňou a niektorými teoretickými východiskami ...

by Layland, Maureen L. | 15 Jul 2015, 12:05 | maturanovská neurobiologie   biologický základ sociálních věd