Translations / studentské překlady

Zrozen aby se organizoval / Varela, Francisco

Co v biologické struktuře jedince způsobuje, že je komplexita možná? Z tohoto úhlu pohledu si yslím, že jedna z nejvíc fascinujících věcí na biologii je, že pokud jde o nervový systém, existuje v odovědi na tuto otázku jeden klíčový prvek ne úrovni biologické strukutry. A tento klíčový prvek je fakt, že tělo všech zvířat, včetně lidského těla, je organizováno ve smyčce senzomotorického párování.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Terapie zaměřená na řešení s truchlícím klientem: První sezení / Simon, Joel k. -- Talášková, Veronika (překlad) -- Těthalová, Milaše (překlad)

Originální název: Solution focused practise in end-of-life and grief counseling

Marta požádala o poradenství při úmrtí rok po matčině smrti.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Hledání mysli: Humberto Maturana / Cull, Jane -- Blažeková, Zuzana (překlad) -- Křížová, Soňa (překlad)


Hostitelský dokument

Po staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, co chceme vysvětlit, co existuje v našich zkušenostech; proto metafora nevysvětluje mysl.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Budování naděje pro budoucí generaci terapeutů: Rozhovor s Robin Anderson / Anderson, Robin -- Wildhalm, Kurt -- Vernoy, Katie -- Horák, Matěj (překlad)

Originální název: The Modern Therapist’s Survival Guide


In: https://open.spotify.com/show/5WtGEidQgSkLKR3ilZ0wbB?si=PupENhrSQMa9fCB7Xrqw-Q

Je načase změnit představu o terapii a o tom, co to znamená být terapeutem. Jsme lidé, kteří se nyní mohou komplexně prezentovat. Můžeme být autentičtí, můžeme být užiteční a můžeme se také vzájemně propojovat. A to zejména v dnešní době, kdy si jakožto terapeuti musíme budovat vlastní „značku“, abychom mohli propagovat naše soukromé praxe. V době, kdy se prezentujeme na sociálních sítích, kdy se zapojujeme do společenských témat, kdy se snažíme bojovat proti stigmatizaci péče o duševní zdraví a kdy čelíme celé řadě nástrah moderního podnikání. Terapeuti a moderátoři Curt Wildhalm a Katie Vernoy jsou tu právě proto, aby probrali přístup terapeutů k této moderní době.

Hesla: interview ; výcvik ; začínající terapeut

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Posouzení sebevražedného chování: Na řešení orientovaný přístup / Baldo, Tracy D. -- Softas.Nail, Basilia -- Pešek, Martin (překlad) -- Verner, Lukáš (překlad)

2019-10-07.

Originální název: Suicide Assessment: A solution focused approach

In: Awareness Journal. - s. 3-6. - 2004

V článku je presentovaný na řešení orientovaný přístup vyhodnocování sebevražedných
myšlenek a způsob, jak s klientem vytvořit bezpečnostní plán. Tento přístup využívá hodnotících
otázek dle Wubboldinga (1996) a přizpůsobuje je k na řešení orientovanému přístupu.

Hesla: sebevražda

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Rodinná deska: kapitola 4.4 / Ludewig, Kurt -- Palme, Klára (překlad) -- Vrabcová, Dana (překlad)

10s

Originální název: Leitmotive systemischer Therapie


Hostitelský dokument

V roce 1978 skupina pod mým vedením na oddělení psychiatrie dětí a mládeže univerzitní nemocnice v Hamburku-Eppdorfu rodinou desku (RD). Měl to být jednoduše použitelný a koncepčně specifický nástroj, který by umožňoval dokumentaci procesů v rodinné terapii a zkoumání otázek dynamiky rodiny. Navíc mělo být možno používat metodu co možná nejvíce nezávisle na omezujících a nepřiměřených kritériích analyticky a pozitivisticky prováděných psychologických testů. Již během prvních zkoumání metody se však ukázalo, že rodinná deska byla i mimo rámec původních cílů vhodná k tomu, aby byla používána k jiným procesům, než jen k procesům vztahujícím se k rodině

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Kočky pod hvězdami: Narativní příběh / Beaudoin, Marie-Nathalie -- Zimmerman, Jeffrey

Tento článek čtenáře seznamuje s narativní terapií, která svým poststrukturálním přístupem představuje odklon od převládajících terapeutistických metod, upředňostňujících psychologické a biologické teorie před klientovým prožitkem problému. Dále vyjadřuje rozdíly mezi tím, jak se liší pohled narativního přístupu a tradiční psychologie na to, co je problém, jak probíhá změna a jak člověk vnímá sebe sama. Pro představení narativního přístupu a jeho metod je popsána práce s dospívajícím klukem, kterého trápily problémy ve škole. Výše zmíněná metoda také zahrnuje práci se zážitky a smyslem, což se tento článek snaží svou strukturou čtenáři co nejlépe ukázat.

Hesla: kazuistika ; narativní přístup ; přepis rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Translations / studentské překlady

Metafory / Granja, Dorys Ortiz -- Blažková, Barbora (překlad) -- Gili, Kateřina (překlad)

8s

Originální název: La Terapia familiar systemica, 2008, Kapitola 4.3.6 Las metáforas

Metafory díky své zástupné funkci a své mocné schopnosti odstranit zábrany pomáhají otevírat témata, kterých by se jinak bylo těžké dotknout. Mluví o jiném tématu bez toho, aniž by se přímo zmínilo dotyčné téma. Někteří autoři, jako například Haley, dokonce berou v úvahu, že symptom může být metaforou, kterému je potřeba odebrat ten zvláštní a osobitý význam, který pro danou rodinu má.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Pocta Jeanu Piagetovi / Glasersfeld, Ernst von -- Fialová, Denisa (překlad) -- Junková, Zuzana (překlad)


In: Homage to Jean Piaget
Hostitelský dokument

Jean Piaget se narodil v Neuchatelu v srpnu 1896. Loňské sté výročí jeho narození (článek je psán v roce 1997 – pozn.překladu) bylo příležitostí ke slavení na mnoha místech západního světa. Hlavním důvodem této mezinárodní pozornosti byl nepopiratelný fakt, že Piaget byl zakládajícím otcem odvětví psychologie, které se snaží odkrýt záhady lidské mysli, jak roste a jak poznává.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Karl Tomm: měnící se pohled na rodinnou terapii v průběhu 35 let / Collins, Don -- Prajzler, Tomáš (překlad)


In: From Theory to Practice. SAGE Publications, 2009. 1. kapitola. - s. 3-28.
Hostitelský dokument

Karl Tomm byl vice než 35 let ředitelem programu rodinné terapie v Calgary. Mezinárodního věhlasu se dočkal nikoli jen jako rodinný terapeut, inovátor, teoretik a učitel, ale také jako člověk, který facilitoval mezinárodní dialog mezi rodinnými terapeuty. Na počátku své kariéry využíval přístup k rodinné terapii podle Nathana Epsteina orientovaný na řešení problému (viz část I). V osmdesátých letech 20 století propagoval práci Milánské školy (viz část II). Následně prosazoval školu narativní terapiie a práci Michaela Whitea a Davida Epstona (viz část III). Donu Collinsovi se dostalo možnosti a pocty vést s Karlem rozhovor o vývoji jeho myšlení a praxe.

Hesla: historie

V kolekcích: Theses > Translations