000002495 001__ 2495
000002495 005__ 20220202112051.0
000002495 041__ $$ačesky
000002495 100__ $$0AUTHOR|(SYS)varelafrancisco$$aVarela, Francisco
000002495 245__ $$aZrozen aby se organizoval
000002495 520__ $$aCo v biologické struktuře jedince způsobuje, že je komplexita možná? Z tohoto úhlu pohledu si yslím, že jedna z nejvíc fascinujících věcí na biologii je, že pokud jde o nervový systém, existuje v odovědi na tuto otázku jeden klíčový prvek ne úrovni biologické strukutry. A tento klíčový prvek je fakt, že tělo všech zvířat, včetně lidského těla, je organizováno ve smyčce senzomotorického párování.
000002495 65017 $$astudentské překlady
000002495 8564_ $$s43008$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2495/files/Varela.doc
000002495 980__ $$aTRANSLATION

000002492 001__ 2492
000002492 005__ 20220202104953.0
000002492 041__ $$ačesky
000002492 100__ $$0AUTHOR|(SYS)simonjoelk$$aSimon, Joel k.
000002492 245__ $$aTerapie zaměřená na řešení s truchlícím klientem$$bPrvní sezení
000002492 520__ $$aMarta požádala o poradenství při úmrtí rok po matčině smrti.
000002492 65017 $$astudentské překlady
000002492 700__ $$0AUTHOR|(SYS)talaskovaveronika$$aTalášková, Veronika$$epřeklad
000002492 700__ $$0AUTHOR|(SYS)tethalovamiluse$$aTěthalová, Milaše$$epřeklad
000002492 765__ $$tSolution focused practise in end-of-life and grief counseling
000002492 8564_ $$s946698$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2492/files/Talaskova_Tethalova.pdf
000002492 980__ $$aTRANSLATION

000002491 001__ 2491
000002491 005__ 20220202103156.0
000002491 041__ $$ačesky
000002491 100__ $$0AUTHOR|(SYS)culljane$$aCull, Jane
000002491 245__ $$aHledání mysli$$bHumberto Maturana
000002491 520__ $$aPo staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, co chceme vysvětlit, co existuje v našich zkušenostech; proto metafora nevysvětluje mysl.
000002491 65017 $$astudentské překlady
000002491 700__ $$0AUTHOR|(SYS)blazekovazuzana$$aBlažeková, Zuzana$$epřeklad
000002491 700__ $$0AUTHOR|(SYS)krizovasona$$aKřížová, Soňa$$epřeklad
000002491 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2490
000002491 8564_ $$s198019$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2491/files/blazekova krizova.pdf
000002491 980__ $$aTRANSLATION

000002464 001__ 2464
000002464 005__ 20210415153942.0
000002464 041__ $$ačesky
000002464 100__ $$0AUTHOR|(SYS)andersonrobin$$aAnderson, Robin
000002464 245__ $$aBudování naděje pro budoucí generaci terapeutů$$bRozhovor s Robin Anderson
000002464 520__ $$aJe načase změnit představu o terapii a o tom, co to znamená být terapeutem. Jsme lidé, kteří se nyní mohou komplexně prezentovat. Můžeme být autentičtí, můžeme být užiteční a můžeme se také vzájemně propojovat. A to zejména v dnešní době, kdy si jakožto terapeuti musíme budovat vlastní „značku“, abychom mohli propagovat naše soukromé praxe. V době, kdy se prezentujeme na sociálních sítích, kdy se zapojujeme do společenských témat, kdy se snažíme bojovat proti stigmatizaci péče o duševní zdraví a kdy čelíme celé řadě nástrah moderního podnikání. Terapeuti a moderátoři Curt Wildhalm a Katie Vernoy jsou tu právě proto, aby probrali přístup terapeutů k této moderní době.
000002464 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vycvik$$avýcvik
000002464 653__ $$ainterview
000002464 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zacinajiciterapeut$$azačínající terapeut
000002464 65017 $$astudentské překlady
000002464 700__ $$0AUTHOR|(SYS)wildhalmcurt$$aWildhalm, Kurt
000002464 700__ $$0AUTHOR|(SYS)vernoykatie$$aVernoy, Katie
000002464 700__ $$0AUTHOR|(SYS)horakmatej$$aHorák, Matěj$$epřeklad
000002464 765__ $$tThe Modern Therapist’s Survival Guide
000002464 773__ $$xhttps://open.spotify.com/show/5WtGEidQgSkLKR3ilZ0wbB?si=PupENhrSQMa9fCB7Xrqw-Q
000002464 8564_ $$s309052$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2464/files/nadeje pro budouci terapeuty.pdf
000002464 980__ $$aTRANSLATION

000002369 001__ 2369
000002369 005__ 20191010140402.0
000002369 041__ $$ačeština
000002369 100__ $$aBaldo, Tracy D.
000002369 245__ $$aPosouzení sebevražedného chování$$bNa řešení orientovaný přístup
000002369 260__ $$c2019-10-07
000002369 520__ $$a

V článku je presentovaný na řešení orientovaný přístup vyhodnocování sebevražedných
myšlenek a způsob, jak s klientem vytvořit bezpečnostní plán. Tento přístup využívá hodnotících
otázek dle Wubboldinga (1996) a přizpůsobuje je k na řešení orientovanému přístupu.

000002369 65017 $$astudentské překlady 000002369 653__ $$asebevražda 000002369 700__ $$aSoftas.Nail, Basilia 000002369 700__ $$0AUTHOR|(SYS)pesekmartin$$aPešek, Martin$$epřeklad 000002369 700__ $$0AUTHOR|(SYS)vernerlukas$$aVerner, Lukáš$$epřeklad 000002369 765__ $$tSuicide Assessment: A solution focused approach 000002369 773__ $$c3-6$$pAwareness Journal$$y2004 000002369 8564_ $$s62555$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2369/files/suicidum.pdf 000002369 980__ $$aTRANSLATION

000002366 001__ 2366
000002366 005__ 20190725135811.0
000002366 041__ $$ačesky
000002366 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ludewigkurt$$aLudewig, Kurt
000002366 245__ $$aRodinná deska$$bkapitola 4.4
000002366 300__ $$a10s
000002366 520__ $$aV roce 1978 skupina pod mým vedením na oddělení psychiatrie dětí a mládeže univerzitní nemocnice v Hamburku-Eppdorfu rodinou desku (RD). Měl to být jednoduše použitelný a koncepčně specifický nástroj, který by umožňoval dokumentaci procesů v rodinné terapii a zkoumání otázek dynamiky rodiny. Navíc mělo být možno používat metodu co možná nejvíce nezávisle na omezujících a nepřiměřených kritériích analyticky a pozitivisticky prováděných psychologických testů. Již během prvních zkoumání metody se však ukázalo, že rodinná deska byla i mimo rámec původních cílů vhodná k tomu, aby byla používána k jiným procesům, než jen k procesům vztahujícím se k rodině
000002366 65017 $$astudentské překlady
000002366 700__ $$0AUTHOR|(SYS)palmeklara$$aPalme, Klára$$epřeklad
000002366 700__ $$0AUTHOR|(SYS)vrabcovadana$$aVrabcová, Dana$$epřeklad
000002366 765__ $$tLeitmotive systemischer Therapie
000002366 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2213
000002366 8564_ $$s93207$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2366/files/Rodinna_deska.pdf
000002366 980__ $$aTRANSLATION

000002365 001__ 2365
000002365 005__ 20190725133207.0
000002365 041__ $$ačesky
000002365 100__ $$0AUTHOR|(SYS)beaudoinmarienathalie$$aBeaudoin, Marie-Nathalie
000002365 245__ $$aKočky pod hvězdami$$bNarativní příběh
000002365 520__ $$aTento článek čtenáře seznamuje s narativní terapií, která svým poststrukturálním přístupem představuje odklon od převládajících terapeutistických metod, upředňostňujících psychologické a biologické teorie před klientovým prožitkem problému. Dále vyjadřuje rozdíly mezi tím, jak se liší pohled narativního přístupu a tradiční psychologie na to, co je problém, jak probíhá změna a jak člověk vnímá sebe sama. Pro představení narativního přístupu a jeho metod je popsána práce s dospívajícím klukem, kterého trápily problémy ve škole. Výše zmíněná metoda také zahrnuje práci se zážitky a smyslem, což se tento článek snaží svou strukturou čtenáři co nejlépe ukázat.
000002365 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002365 653__ $$apřepis rozhovoru
000002365 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000002365 65017 $$astudentské překlady
000002365 700__ $$0AUTHOR|(SYS)zimmermanjeffrey$$aZimmerman, Jeffrey
000002365 8564_ $$s149016$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2365/files/Narativni terapie.pdf
000002365 980__ $$aTRANSLATION

000002364 001__ 2364
000002364 005__ 20190725132156.0
000002364 041__ $$ačesky
000002364 100__ $$0AUTHOR|(SYS)granjadorysortiz$$aGranja, Dorys Ortiz
000002364 245__ $$aMetafory
000002364 300__ $$a8s
000002364 520__ $$a

Metafory díky své zástupné funkci a své mocné schopnosti odstranit zábrany pomáhají otevírat témata, kterých by se jinak bylo těžké dotknout. Mluví o jiném tématu bez toho, aniž by se přímo zmínilo dotyčné téma. Někteří autoři, jako například Haley, dokonce berou v úvahu, že symptom může být metaforou, kterému je potřeba odebrat ten zvláštní a osobitý význam, který pro danou rodinu má.

000002364 65017 $$astudentské překlady 000002364 700__ $$0AUTHOR|(SYS)blazkovabarbora$$aBlažková, Barbora$$epřeklad 000002364 700__ $$0AUTHOR|(SYS)gilikaterina$$aGili, Kateřina$$epřeklad 000002364 765__ $$tLa Terapia familiar systemica, 2008, Kapitola 4.3.6 Las metáforas 000002364 8564_ $$s118215$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2364/files/metafory.pdf 000002364 980__ $$aTRANSLATION

000002362 001__ 2362
000002362 005__ 20190707094911.0
000002362 041__ $$ačesky
000002362 100__ $$0AUTHOR|(SYS)glasersfeldernstvon$$aGlasersfeld, Ernst von
000002362 245__ $$aPocta Jeanu Piagetovi
000002362 520__ $$aJean Piaget se narodil v Neuchatelu v srpnu 1896. Loňské sté výročí jeho narození (článek je psán v roce 1997 – pozn.překladu) bylo příležitostí ke slavení na mnoha místech západního světa. Hlavním důvodem této mezinárodní pozornosti byl nepopiratelný fakt, že Piaget byl zakládajícím otcem odvětví psychologie, které se snaží odkrýt záhady lidské mysli, jak roste a jak poznává.
000002362 600__ $$0AUTHOR|(SYS)piagetjean$$aPiaget, Jean
000002362 65017 $$astudentské překlady
000002362 700__ $$0AUTHOR|(SYS)fialovadenisa$$aFialová, Denisa$$epřeklad
000002362 700__ $$0AUTHOR|(SYS)junkovazuzana$$aJunková, Zuzana$$epřeklad
000002362 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1834$$xHomage to Jean Piaget
000002362 8564_ $$s250476$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2362/files/poctaJPodt 1.pdf
000002362 980__ $$aTRANSLATION

000002338 001__ 2338
000002338 005__ 20171225114322.0
000002338 041__ $$ačesky
000002338 100__ $$0AUTHOR|(SYS)collinsdon$$aCollins, Don
000002338 245__ $$aKarl Tomm: měnící se pohled na rodinnou terapii v průběhu 35 let
000002338 520__ $$aKarl Tomm byl vice než 35 let ředitelem programu rodinné terapie v Calgary. Mezinárodního věhlasu se dočkal nikoli jen jako rodinný terapeut, inovátor, teoretik a učitel, ale také jako člověk, který facilitoval mezinárodní dialog mezi rodinnými terapeuty. Na počátku své kariéry využíval přístup k rodinné terapii podle Nathana Epsteina orientovaný na řešení problému (viz část I). V osmdesátých letech 20 století propagoval práci Milánské školy (viz část II). Následně prosazoval školu narativní terapiie a práci Michaela Whitea a Davida Epstona (viz část III). Donu Collinsovi se dostalo možnosti a pocty vést s Karlem rozhovor o vývoji jeho myšlení a praxe.
000002338 600__ $$0AUTHOR|(SYS)tommkarl$$aTomm, Karl
000002338 653__ $$0SUBJECT|(SYS)historie$$ahistorie
000002338 65017 $$astudentské překlady
000002338 700__ $$0AUTHOR|(SYS)prajzlertomas$$aPrajzler, Tomáš$$epřeklad
000002338 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1912$$xFrom Theory to Practice. SAGE Publications, 2009. 1. kapitola. - s. 3-28.
000002338 8564_ $$s176840$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2338/files/Tomm, Karl .pdf
000002338 980__ $$aTRANSLATION