Ako rozvíjať výskum v klinickej praxi: v prvom rade je treba nový pohľad na vec

Článok si kladie za úlohu odpovedať na tri otázky. Aké faktory mohli vytvoriť priepasť medzi výskumom a klinikou na poli rodinnej terapie? Aké sú argumenty v prospech možností rozvoja výskumu v praxi rodinných terapeutov? Môžeme robiť výskum aj vtedy, keď je naša práca čisto klinická? Najmä však tento článok chce ...

| Cairn.Info

by Pauzé, Robert ; Touchette, Luc | 23 Apr 2014, 12:37 | kazuistika   výzkum  


Ako sa pohrať s klientovými zdrojmi : Štyri cesty, ktoré vedú k riešeniu

Zozbierať klientove sily, aktivizovať jeho osobné zdroje, urobiť si z nich spojencov – tomu všetkému slúži o.i. napríklad „zázračná otázka“. Hovorí sa o „konštruktívnej rečovej hre“ (solution talk), o „seba-menežmente“, o vlastnej iniciatíve klienta, ktorá má viesť ku využitiu, utilizácii špecifických osobných zdrojov, i zdrojov v jeho sociálnom okolí. Hovorí ...

| ISZ Košice

by Dreesen, Heinrich ; Eberling, Wolfgang | 4 Apr 2014, 10:23 | zdroje   narativní přístup   SF   integrativní pokus   návody  


Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Autopoiesis v organizacích

Organizace jsou otevřené systémy, které podléhají různým vnějším a vnitřním silám, jejichž kombinace dávají vzniknout chaotické organizační dynamice. Pokud manažeři a zaměstnanci nejsou schopni se vypořádat s touto dynamikou, jsou organizace nevyhnutelně uvedeny do pevného řádu nebo do nekontrolovatelného chaosu a kolapsu. Aby mohly organizace existovat, musejí být schopny reprodukovat ...

by Dimitrov, Vladimir ; Fell, Lloyd | 4 Apr 2014, 9:00 | institucionální diskurz   řízení   teorie chaosu   efekt motýlých křídel   autopoiesa  


Být objektivními znamená vědět, že takovými nejsme. Intersubjektivita jako metodologie terapeutického vyšetřování v nové systemice

Z toho vyplývá, že terapeutický proces je v optice nové systemiky procesem interaktivního zkoumání, které probíhá mezi systémem ošetřujícím a systémem ošetřovaným v kontextu intersubjektivity. Vyjevování smyslu, které se v průběhu této dialektiky děje mezi systémy, závisí na vyváženosti mezi dvěma protivážnými veličinami: vazba mezi dvěma interagujícími systémy a oddělenost ...

by Caillé, Phillipe | 2 Apr 2014, 12:10 | kritická úvaha   návody   struktura rozhovoru  


Cesta ke konstruktivismu

V průběhu uplynulých tří měsíců jsem se dozvídal o konstruktivismu mnoho četbou odborných textů, diskutováním o nich se svými studenty a přáteli, psaním deníku a osobní reflexí. Cítím, že během této zajímavé doby mé porozumění podstatně vzrostlo a už se projevilo jako užitečné. Tento text jsem sestavil ve snaze demonstrovat ...

by Dougiamas, Martin ; Rollová, Anna | 10 Sep 2014, 15:01


Chůze po špičkách

Poradenští pracovníci, kteří se s přístupem SF setkávají poprvé, často poukazují na jednoduchost tohoto modelu. Jejich názory se někdy mohou jevit jako kritické, protože – jak je všeobecně známo – naše společnost si cení komplexnosti, co je „jednoduché“, je často přezíravě považováno za „povrchně zjednodušující“, a proto se odmítá. Avšak ...

KN84

by George, Evan | 8 Apr 2014, 11:13 | SF   návody   teorie   krátká terapie   struktura rozhovoru  


Cirkulární otázky

Tento článek se věnuje zejména vysvětlení a poměrně podrobnému popisu konstrukce cirkulárních otázek v různých formách. Jsou zde uvedeny také důležité odkazy na odpovídající literaturu k tomuto tématu a související teoretické základy. V praktické části textu s názvem „Příklady“ je technika cirkulárního dotazování představena díky přepisům rozhovoru v kontextu terapeutické ...

by Fejkusová, Pavlína ; Líbenková, Tereza | 2 May 2016, 9:40 | rodinná terapie   návody  


Co žabí oko říká žabímu mozku

Jaké jsou důsledky této práce? Podstatné je, že ukazuje, že oko mluví do mozku v jazyce již velmi organizovaně a interpretovaně, místo přenášení více či méně přesných kopii rozložení světla na receptory, jako část analogie, předpokládejme, že má člověk pozorovat mraky a vykazovat je jako meteorologická stanice. Pokud se používá ...

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 23 Apr 2014, 10:44 | 1 comment | 1 review | maturanovská neurobiologie  


Deprese v párové terapii: Jak ji dva lidé v páru odlišně vykládají

Jak se partner osoby, která trpí depresí, podílí na konstruování narace deprese v párové terapii?V této studii jsme sledovali způsoby, jakým pár společně konstruuje (co-construct) naraci deprese během párové terapie. Pro tuto studii jsem vybrali tři probíhající párové terapie, v nichž vždy jeden z páru byl doporučen na ambulantní kliniku ...

by Rautiainen, Eija-Liisa ; Aaltonen, Jukka ; Büchler, Veronika | 15 Sep 2014, 10:16 | deprese   párová terapie