Author: Olson, Mary E.


Poetika a mikropolitika přístupu „otevřeného dialogu“ při léčbě lidí s akutní psychózou

Ve Finsku v psychiatrické léčbě vznikla metoda Otevřeného dialogu jako systémový a na jazyku založený přístup. Vychází z Bachtinova dialogického principu (Bakhtin, 1984) a z Batesona. V tomto článku jsou představeny dvě úrovně analýzy, úroveň poetiky a úroveň mikropolitiky. Poetika zahrnuje tři principy: snášení nejistoty, dialogizaci a polyfonii v sociálních ...

| The open dialogue approach to acute psychosis: its poetics and micropolitics

by Seikkula, Jaakko ; Olson, Mary E. | 16 Sep 2014, 8:13