Závěrečná práce

Nikdy mě nepřestanou fascinovat mechanismy, které přispívají ke změnám, úzdravám, pokrokům. Jsou to děje, na které stojí za to si posvítit, pátrat po nich, ale někdy je jen přijmout, pokud splní přání klienta.

by Gärtnerová, Emilie | 26 bře 2014, 8:03 | sebereflexe   vězení   výherní automaty   závislost   kazuistika  


Sinusoida aneb všechno se vším souvisí

Říká-li tedy klientka, že pije a potřebuje nastartovat, což děláme, může se jí zdát z počátku, že se nic neděje. Ví-li, že k tomu, aby změna nastala musí sama chtít, a sama bude chtít až když se na sebe naštve, pak musíme počkat. Dojde-li posléze ke zlomu, a klientka si ...

by Guyazová, Radka | 28 dub 2014, 6:58 | alkohol   porucha osobnosti   přepis rozhovoru   kazuistika   závislost   psychoterapeutické centrum   doprovázení   výjimky   zkušený klient   reflektující tým  


Závěrečná práce

Pokusila jsem se rekapitulovat základní témata a nabídnout jí je – zveřejnit je a vhodně je buď uzavřít nebo na nich pracovat.. Působilo to ale spíš opačně – zarazila se a celá situace působila příliš uměle, strojeně, na což Alžběta reaguje uzavřením se. Pak si sama vybrala aktuální epizodu z ...

by Hacklová, Renata | 28 dub 2014, 8:04 | krizové centrum   sebereflexe   kazuistika   konflikt zájmů   SF   bezpečí   partnerské vztahy   vyjasňování  


Závěrečná práce

Ptám se, jak by vypadal dílčí cíl, když zařadí recidivu do své cesty k uzdravení – docházíme společně k formulaci částečného cíle: jako zvládnutí recidivy v co nejkratším čase a s využitím všech nástrojů, které má k dispozici.

by Hajderová, Jana | 28 dub 2014, 8:20 | závislost   léky   kazuistika   občanské sdružení   SF  


Závěrečná práce

Nenašla jsem patřičnou literaturu na to, jak má terapeut nakládat s vnitřními pocity, obrazy, vnímáním nebo přesvědčeními. Nikde se nepíše, že terapeut má v tu chvíli nekonečné množství voleb, jak zareagovat, jak pokračovat. Ale nakonec může zvolit a volí jen jednu jedinou. Tu , která ho prozrazuje a vypovídá jen ...

by Hašlarová, Marta | 28 dub 2014, 9:39 | domácí násílí   bezpečí   kazuistika   partnerské vztahy   formulování zakázky   externalizace   pátrání po zdrojích  


Závěrečná písemná práce k obhajobě

Tyto konzultace byly plné zvratů a změn. To bylo pro moji práci důležité z hlediska vnímání mých předpokladů. Po každé konzultaci jsem měla určitou hypotézu, přemýšlela, kam se společně s klientkou dostaneme. Snažila jsem se nechat „dveře spolupráce a okna mých předpokladů“, co nejvíce otevřená. Nechápat situaci jako neměnnou, ale ...

by Hazuková, Martina | 28 dub 2014, 11:26 | lhaní   kazuistika   partnerské vztahy   soukromá praxe  


Závěrečná písemná práce

Začali „rozvíjet“ hádku. V této fázi jsem zastavil konzultaci – začal jsem kontrolovat situaci. Reflektoval jsem, jak vidím, že jejich rozhovor probíhá a žádal jsem, aby se vzájemně nerušili ve sdělování, aby nechali druhého domluvit, aby mohli nebo měli možnost uvažovat o tom, co si vzájemně sdělují.

by Híreš, Jan | 28 dub 2014, 11:39 | nemoc dítěte   reflektování   kazuistika   soukromá praxe   partnerské vztahy   zkušený klient   připojení   reflektující tým   sebereflexe   párová terapie  


Blízká setkání neznámých světů

S Natálií se občas dostávám do zvláštní situace. Jako bych měla pocit, že nějak omylem hraje roli, která patří někomu jinému (přece ne té Natálii, pro kterou je vzdělání důležité). V takových chvílích jako bych ji chtěla pomoci, udělat něco za ni, zakřičet, postrčit ji. Je to boj vnitřní, mám ...

by Holmanová, Adéla | 28 dub 2014, 12:05 | kazuistika   dětská terapie   domácí úkoly   předpoklady   sebereflexe   škola   přepis rozhovoru  


Závěrečná práce k obhajobě

Po prvních konzultacích jsem zejména po podrobném studiu záznamů zjistila, co vše jsem propásla, kde jsem zejména stížnosti mohla zastavit, jak jinak by to šlo. Také připomínky a postřehy supervizora byly podnětem k zamyšlení. Hlavními nedostatky byla má práce ve stresu, nevyužití pražského výtahu, chybějící sebedefinice jako psychoterapeuta (krátký přechod ...

by Honegrová, Jaroslava | 28 dub 2014, 12:41 | přepis rozhovoru   kazuistika   škola   stěžovatel   supervize  


Závěrečná práce

Postřehla jsem, když klientka vypovídala své příhody, mohla pracovat s mými otázkami a naopak k mému dotazování vyhledala následnou další příhodu. Pravděpodobně více jako vyjádření než únik. Došlo i k posunu od první konzultace, kdy se klientka neverbálně popudlivě udivovala mému dotazování a v poslední konzultaci se snaživě zamýšlela a ...

by Honsů, Renata | 29 dub 2014, 6:34 | přepis rozhovoru   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   kazuistika   konflikt zájmů   medikace   připojení   paradox   mluvení a naslouchání   smrt a umírání