Sinusoida aneb všechno se vším souvisí

Říká-li tedy klientka, že pije a potřebuje nastartovat, což děláme, může se jí zdát z počátku, že se nic neděje. Ví-li, že k tomu, aby změna nastala musí sama chtít, a sama bude chtít až když se na sebe naštve, pak musíme počkat. Dojde-li posléze ke zlomu, a klientka si ...

by Guyazová, Radka | 28 dub 2014, 6:58 | alkohol   porucha osobnosti   přepis rozhovoru   kazuistika   závislost   psychoterapeutické centrum   doprovázení   výjimky   zkušený klient   reflektující tým  


Závěrečná práce

Pokusila jsem se rekapitulovat základní témata a nabídnout jí je – zveřejnit je a vhodně je buď uzavřít nebo na nich pracovat.. Působilo to ale spíš opačně – zarazila se a celá situace působila příliš uměle, strojeně, na což Alžběta reaguje uzavřením se. Pak si sama vybrala aktuální epizodu z ...

by Hacklová, Renata | 28 dub 2014, 8:04 | krizové centrum   sebereflexe   kazuistika   konflikt zájmů   SF   bezpečí   partnerské vztahy   vyjasňování  


Závěrečná práce

Ptám se, jak by vypadal dílčí cíl, když zařadí recidivu do své cesty k uzdravení – docházíme společně k formulaci částečného cíle: jako zvládnutí recidivy v co nejkratším čase a s využitím všech nástrojů, které má k dispozici.

by Hajderová, Jana | 28 dub 2014, 8:20 | závislost   léky   kazuistika   občanské sdružení   SF  


Závěrečná práce

Nenašla jsem patřičnou literaturu na to, jak má terapeut nakládat s vnitřními pocity, obrazy, vnímáním nebo přesvědčeními. Nikde se nepíše, že terapeut má v tu chvíli nekonečné množství voleb, jak zareagovat, jak pokračovat. Ale nakonec může zvolit a volí jen jednu jedinou. Tu , která ho prozrazuje a vypovídá jen ...

by Hašlarová, Marta | 28 dub 2014, 9:39 | domácí násílí   bezpečí   kazuistika   partnerské vztahy   formulování zakázky   externalizace   pátrání po zdrojích  


Závěrečná písemná práce k obhajobě

Tyto konzultace byly plné zvratů a změn. To bylo pro moji práci důležité z hlediska vnímání mých předpokladů. Po každé konzultaci jsem měla určitou hypotézu, přemýšlela, kam se společně s klientkou dostaneme. Snažila jsem se nechat „dveře spolupráce a okna mých předpokladů“, co nejvíce otevřená. Nechápat situaci jako neměnnou, ale ...

by Hazuková, Martina | 28 dub 2014, 11:26 | lhaní   kazuistika   partnerské vztahy   soukromá praxe  


Závěrečná písemná práce

Začali „rozvíjet“ hádku. V této fázi jsem zastavil konzultaci – začal jsem kontrolovat situaci. Reflektoval jsem, jak vidím, že jejich rozhovor probíhá a žádal jsem, aby se vzájemně nerušili ve sdělování, aby nechali druhého domluvit, aby mohli nebo měli možnost uvažovat o tom, co si vzájemně sdělují.

by Híreš, Jan | 28 dub 2014, 11:39 | nemoc dítěte   reflektování   kazuistika   soukromá praxe   partnerské vztahy   zkušený klient   připojení   reflektující tým   sebereflexe   párová terapie  


Blízká setkání neznámých světů

S Natálií se občas dostávám do zvláštní situace. Jako bych měla pocit, že nějak omylem hraje roli, která patří někomu jinému (přece ne té Natálii, pro kterou je vzdělání důležité). V takových chvílích jako bych ji chtěla pomoci, udělat něco za ni, zakřičet, postrčit ji. Je to boj vnitřní, mám ...

by Holmanová, Adéla | 28 dub 2014, 12:05 | kazuistika   dětská terapie   domácí úkoly   předpoklady   sebereflexe   škola   přepis rozhovoru  


Závěrečná práce k obhajobě

Po prvních konzultacích jsem zejména po podrobném studiu záznamů zjistila, co vše jsem propásla, kde jsem zejména stížnosti mohla zastavit, jak jinak by to šlo. Také připomínky a postřehy supervizora byly podnětem k zamyšlení. Hlavními nedostatky byla má práce ve stresu, nevyužití pražského výtahu, chybějící sebedefinice jako psychoterapeuta (krátký přechod ...

by Honegrová, Jaroslava | 28 dub 2014, 12:41 | přepis rozhovoru   kazuistika   škola   stěžovatel   supervize  


Závěrečná práce

Postřehla jsem, když klientka vypovídala své příhody, mohla pracovat s mými otázkami a naopak k mému dotazování vyhledala následnou další příhodu. Pravděpodobně více jako vyjádření než únik. Došlo i k posunu od první konzultace, kdy se klientka neverbálně popudlivě udivovala mému dotazování a v poslední konzultaci se snaživě zamýšlela a ...

by Honsů, Renata | 29 dub 2014, 6:34 | přepis rozhovoru   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   kazuistika   konflikt zájmů   medikace   připojení   paradox   mluvení a naslouchání   smrt a umírání  


Závěrečná práce

Postupně jsem si v terapeutické práci nejvíce oblíbil Shazerův na řešení orientovaný přístup. Věřím mu nejvíc, myslím si, že v rámci něho dokážu nejlépe uvažovat. Jedním ze spouštěčů mé náklonnosti byla kasuistika Kim Soo Berg, která v ní pracuje s nevyléčitelně nemocnou prostitutkou. Styl práce mi vyrazil dech. Zároveň se ...

by Hošek, Petr | 29 dub 2014, 6:42 | přepis rozhovoru   odvaha   kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   sebedůvěra   samota   oceňování   výjimky