Project: UT21

Výcvik Umění terapie zahájený 10. února 2021


Project: SP02

Pracovně zvaný Speciál, byl nástavbový kurz pro absolventy 400 hodinového výcviku Umění pomáhat, kterým se upgradovali na 750 hodin výcviku ekvivalentního výcviku Umění terapie..


Project: UT07b


Project: UT05b


Project: UT16

Výcvik Umění terapie zahájený 9. listopadu 2016


Project: HH91

Legendární první systemický výcvik v Československu vedený společně Institut für Systemische Studien Hamburg a Institutem pro systemickou zkušenost Praha probíhal v Praze od května 1991 do listopadu 1992. Certifikáty vydány 19.3.1993


Project: UT02

Výcvik Umění terapie ukončen 6. srpna 2005


Project: SP03

Pracovně zvaný Speciál, byl nástavbový kurz pro absolventy 400 hodinového výcviku Umění pomáhat, kterým se upgradovali na 750 hodin výcviku ekvivalentního výcviku Umění terapie. Ukončen 14. září 2005


Project: UT13

Výcvik Umění terapie zahájený 6. března 2013 v Praze, ukončený 7. ledna 2017


Project: UT12

Výcvik Umění terapie zahájený 16. dubna 2012 a ukončený 29.1.2016